Ökad trygghet och självständighet

Välfärdsteknik som bidrar till att individer känner sig mer trygga och självständiga i vardagen.
Exempelvis: GPS larm, digitala lås, digitala terapidjur.

Rulla till toppen