Suvanto Video

Suvanto distansbesök videosamtal

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Video – Videosamtal är ett enkelt, problemfritt och säkert sätt att hålla kontakt.

Suvanto Video möjliggör med hjälp av ett videosamtal flexibel kommunikation mellan närstående, hemvården och äldre som bor hemma. Hemmets terminal är ständig i beredskap och dess tydliga användargränssnitt möjliggör också automatisk öppning av en videosamtalsanslutning.

Suvanto Cares enkla videosamtal är ett behändigt och säkert sätt att komma i kontakt om du eller någon närstående är orolig för en äldre persons situation och hantering av vardagen. Att ringa ett videosamtal lindrar saknaden hos en äldre person när det inte erbjuds möjlighet att träffas ansikte mot ansikte.

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården. 
Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen