MinMemoria

Ipad med en apps olika sidor

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

MinMemoria digitaliserar levnadsberättelsen, gör den mer levande och lättillgänglig för både personal och anhöriga. Omsorgstagarens levnadsberättelse kan uppdateras kontinuerligt och kommunikation mellan anhöriga och personal kan ske i samma plattform på ett säkert sätt. Bilder och filmer kan visas för brukaren och samtal därmed underlättas. Levnadsberättelsen som verktyg blir mer användarvänlig och attraktiv för användargrupper i alla åldrar.

Produktbilder

Behov och nytta

  • Bibehålla eller öka trygghet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka aktivitet och hälsa för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka delaktighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Vården och omsorgen ska baseras på en persons levnadsberättelse för att kunna ge en personcentrerad omsorg. Varje individs unika intressen, behov, livsmönster, värderingar och preferenser dokumenteras digitalt i levnadsberättelsen.
Informationen i levnadsberättelsen ger en god bild av vem personen är och har varit. Detta ger vård- och omsorgspersonalen en möjlighet att inta personens perspektiv, det vill säga få en förståelse för hur personen med tex demenssjukdom kan tänkas uppfatta världen och den specifika situationen, vilket kan vara till hjälp i bemötandet. Personens upplevelse av världen och olika situationer kan förändras över tid. Det gör att dokumentet kan behöva kompletteras löpande, allteftersom livet framskrider. Tyvärr görs den ofta av en person idag på papper och lämnas in när en person flyttar in på ett äldreboende.

Genom att göra detta digitalt kan flera anhöriga bidra med att upprätta levnadsberättelsen. Personalen kan mer aktivt arbeta med levnadsberättelsen och på så sätt lättare bygga en relation med personen. Det blir lättare att aktivera de boende och på så sätt öka levnadsglädjen.
Det är ett väldigt värdefullt verktyg för att skapa goda samtal och veta hur en person bäst blir bemött.
Att kunna kommunicera med flera anhöriga enkel digitalt ger oss nöjdare anhöriga och vi kan också visa de anhöriga vad som görs på tex ett äldreboende.
Verktyget fungerar även för personer i ordinärt boende och för personer med andra kognitiva svårigheter där all personal runt en person snabbt kan läsa sig in i levnadsberättelsen.
Väldigt bra för nyanställda och vikarier att snabbt lära sig vad olika personer har för levnadsberättelser och det ger snabbt en överblick över alla boendens levnadsberättelser och vad som är viktigt för var och en

Exempel på produktimplementering

MinMemoria finns idag i ett 50 tal norska kommuner, äldreboenden, LSS boenden och privata vårdgivare. Ett exempel är Bjørnafjorden kommun som vann det nationella priset Huskepriset 2021 då de valt att digitalisera livshistorien för personer som bor i ordinärt boende, deras mål är att levnadsberättelsen ska följa brukarna sömlöst genom livet när de möts av olika tjänster som kommunen tillhandahåller.
https://www.aldringoghelse.no/huskprisvinneren-2021/

I Sverige är den första kunden prisbelönta Hattstugan, ett privat boende på södra Gotland som är föst ut med att använda tjänsten.
https://www.hattstugan.se/

Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen och uppfyller GDPR.
Ett databehandlingsavtal tecknas med kunden och alla som lämnar levnadsberättelsen ska lämna sitt samtycke till detta.

På hemsidan finns uppdaterad information om hur GDPR uppfylls, hur data hanteras, personuppgifter hanteras och tex vilka underleverantörer som används för att tillhandahålla tjänstens alla delar.

Viktigt att poängtera att ingen medicinsk och känslig information ska lämnas utan detta är framförallt ett verktyg för positiva minnen och att skapa goda samtal och känslor.

Abonnemangskostnad för att använda tjänsten och tecknas av kommunen eller de boenden som vill använda tjänsten. Fritt antal användare, personal och anhöriga och information kring en person.

I Sverige samarbetar VilMer med Wera Welltech och kontakt kan tas för att få en utförlig presentation och en offert på inköp och implementering.

Wera Welltech
Telefon: 073-587 52 35 Epost: info@werawelltech.se
https://www.werawelltech.se/minmemoria/

Länk till webbutik:
https://www.minmemoria.no/ 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

VilMer vill skapa fler goda ögonblick för de äldre och fokuserar på erbjuda social välfärdsteknik och är en av de ledande leverantörerna i Norden.

VilMer har funnits sen 2017 och har sen dess skapat många goda ögonblick för personer boende på sjukhem och äldreboenden. De startade med den digitala plattformen VilMer Opplevelser. Idag har de flera lösningar för att underlätta personcentrerad omsorg.
VilMer slogs samman med MinMemoria år 2020 och själva verktyget MinMemoria börjades utvecklas 2014.
2021 kom den första kunden i Sverige och nu är applikationen översatt till svenska.

VilMer är idag 20 talet anställda, har många som jobbar kundnära och är bra på att implementera sina tjänster och hjälper sina kunder i förvaltningen för att tjänsterna ska nyttjas på bästa sätt.

Rulla till toppen