Suvanto Digitala Trygghetslarm

suvantos digitala trygghetslarm

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Digitala Trygghetslarm
Suvanto Trygghetslarm låter dig snabbt ringa efter hjälp. Trygghetslarmet, telefonen är väldigt enkelt att använda och det är tryggt! Det lilla larmet som sitter runt handleden eller runt halsen är helt vatten och dammtät så att larmet kan sitta på plats även när man duschar. Suvanto Säkerhetstelefon och trygghetslarm är perfekt för äldre eller den sjuke och ger trygghet i vardagen.

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården.
Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen