Joyvest

Joyvest Musikväst

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Musikminnet är bland det sista som lämnar oss. Lusten till rörelse, minnen och emotioner kommer till liv. Med kraften av favoritmusik skapar Joyvest glädjerörelse för människor med omsorgsbehov.

Joyvest är en musikväst som hängs över axlarna och med sin tyngd omfamnar den likt en kram. Två rörelsesensorer fästes på t.ex. armar eller ben. Musiken spelas bara så länge brukaren utför rörelser. Användarvänligt och lustfyllt!

Produktbilder

Behov och nytta

Alltför många människor lider av oro och depression. I synnerhet de som drabbats av en demenssjukdom. Även om det idag inte finns botmedel för sjukdomarna, finns mycket att göra för att förbättra livskvaliteten och det allmänna välbefinnandet.

Istället för att lindra symptom som oro och depression med läkemedel går det många gånger att hantera orsaken till symptomen. Understimulans (fysisk, mental och social) är många gånga en bidragande orsak till oro och depression.

Det användarvänliga verktyget Joyvest personanpassas med musik för användaren och stimulerar till rörelse och aktiverar flera sinnen.

Joyvest kan också användas i omsorgsinsatser såsom förflyttningar på äldreboenden. Musiken och Joyvests uppmuntran till rörelse kan hjälpa användaren att på egen vilja genomföra en trygg och säker förflyttning, både för användaren och ex. personalen på ett äldreboende.

Se film genom att klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=Ntfr_X2g8ZU

Exempel på produktimplementering

Joyvest är implementerad på ett flertal demensboenden i Väst- och Östsverige, exempelvis Lerum och Täby kommun. Den har också testats i hemmamiljö, men detta område t.ex. med hemtjänst/anhöriga har inte prioriterats än.

Med dom allra första kunderna genomfördes pilotprojekt, bland annat i Lerum kommun. Syftet med pilotprojekten var framförallt att för oss lära oss hur och när Joyvest används. Efter pilotprojekten intervjuades ca 10 undersköterskor om deras upplevelser och läts berätta om vilken påverkan Joyvest haft för användarna. Vi lärde oss då mer om bland annat hur Joyvest kunde skapa ett lugn för brukare som höll i under hela dagen.

Vidare gav det flera insikter om möjliga förbättringar att ta med i den fortsatta utvecklingen av lösningen.

  • Vi sparar inte användardata/personuppgifter

Joyvest köps styckvis. Se hemsida för gällande priser. Länk till hemsida: www.joyvest.me
Det går också att hyra den i tre månader för att testa. Därefter ges möjligheten att köpa den eller lämna tillbaka den.

Joyvest går att beställa på hemsidan, länk till hemsidan: www.joyvest.me  eller genom att kontakta företaget

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Allt började hos en undersköterska som upplevde att aktiviteterna hon kunde erbjuda inte var tillräckligt meningsfulla. Tillsammans med sin sambo, som var uppfinnare, väcktes en idé om ett användarvänligt verktyg som använde musiken kraft att skapa personlig glädjerörelse.

Utvecklingen av Joyvest tog fart och ett flertal prototyper testades på olika demensboenden i västra Sverige.

2019 lanserades den första versionen av Joyvest. Användarvänlighet, design och kompetens genomsyrar allt vi gör.

Vi har idag kontor både i Göteborg och i Stockholm, men rör oss i stora delar av landet.

Scroll to Top