Levly

En hand håler i smartphone som har en app öppen.

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Levly är ett digitalt verksamhetsstöd för individ och organisation skapat ur omsorgssituationen. Verksamhetsstödets olika delar underlättar för för både medarbetare och den som bor eller deltar, omsorgens huvudpersonen. Utvecklad tillsammans med omsorgsmedarbetare på boende och daglig verksamhet enligt LSS.

Verksamhetsstödets olika delar:

Lyfta – En vänlig arbetsledare på fickan. Med olika funktioner får medarbetaren stöd i sin vardag med hjälp av lagom mängd information just nu, vid rätt tillfälle. Ett mer hållbart arbetssätt där det är enkelt att göra rätt och frigör tid till det som faktiskt ger mening. Mötet med huvudpersonen.

Leva – Huvudpersonens egna inlogg. Här får huvudpersonen insyn och stöd över planerade insatser, möjlighet att planera själv samt enkel och säker kommunikation med medarbetare. Möjlighet ges även att ta del av sin genomförandeplan. Ökar delaktigheten.

Logga – En levandegjord genomförandeplan samt underlag för social dokumentation.

Leda – Ett lättanvänt ledningssystem för målstyrning och kvalitetsledning, speciellt utvecklat för omsorgsverksamheter

Produktbilder

Behov och nytta

För medarbetaren
Effektivare och hållbarare arbetssätt som underlättar och frigör tid så att medarbetare kan vara människor. Gör det enklare att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Kan bidra till minskad stress, förbättrad arbetsmiljö och välmående samt höja känslan av professionalitet. Lyfter kompetens och engagemang.

För huvudpersonen
Underlättar i vardagen samt ökar delaktighet och trygghet. Förbättrar samarbete och kommunikation mellan medarbetare och huvudperson.

För organisationen
Ökar effektivisering, kostnadskontroll och kan minska sjukfrånvaro. Förbättrar intern kommunikation samt ökar säkerhet och kvalitet.

Exempel på produktimplementering

Främja AB och Astoria individstöd

Kommentar från Verksamhetschef på Astoria individstöd:
”Vi använder Lyfta hos oss på Astoria individstöd. Det har hjälpt oss att förbättra våra insatser så inget missas. Våra nya medarbetare får direkt koll på hur och när insatser och stöd ska ges. Det är också enkelt att implementera.”

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Månadsabonnemang

Kontaktuppgifter hittas på Levlys hemsida:

https://levly.se 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Levly grundades med visionen att skapa nya hållbara arbetssätt som lyfter fram möten mellan människor. Denna vision blev grunden för utförandet – från medarbetaren och ut. Vi har tillsammans med omsorgsmedarbetare tagit fram ett nytt sätt att organisera omsorgen och underlätta vardagen närmast huvudpersonen (den som mottar stöd).

Med hjälp av digitala verktyg kan vi frigöra kraft till det som ger mening: mötet mellan medarbetare och huvudperson.

Rulla till toppen