CareCare IGS Gripsocka

Grön gripsocka på fot

Nuvarande status

Produkten/tjänsten är under utveckling och kommer att finnas att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Förhindrar halkning och ökar grepp på sängen, golvytorna och våta utrymmen. Lätt att använda, luftig och flexibel.

Gripsockan gör det lättare att byta position i sängen. Produkten är tillverkad av miljövänligt material, som kan återvinnas. Gripsockan skapar ytterst mycket friktion. Rulla upp gripsockan på foten – INTE genom att dra i skaftet. Den
är en andningsbar, latexfri och miljövänlig finsk produkt.

Välj sockan enligt storleken på användarens fot (S, M, L, XL, XXL). Sockan kan förstoras där det behöva också genom att klippa nätstrukturens hål större; strukturen sprättas inte upp. Hos patienter, som släpar ena foten, kan friktionen som gripsockan erbjuder, försvåra rörelseförmågan.
Rekommenderas inte för patienter som drar benen.

Våra kunder är alla finska universitetssjukhus samt ett stort antal centrala och regionala sjukhus och hälsocentraler.

https://bit.ly/Insta-GripSock-Professionals
Instant Grip Sock – Gripsockan Sway: https://bit.ly/InstantGripSock

Produktbilder

Behov och nytta

Individer med rädsla för att halka på torra eller våta golvytor drar nytta av den friktionshöjande funktionen hos gripsockan, vilket ger en känsla av säkerhet till rörelse. Gripsockan kan bäras på bara fötter eller på en strumpa/ullstrumpa för att förhindra att den glider. Produkten minskar användarens behov av kraft vid förflyttning i säng, förflyttning från säng till rullstol eller gåställning. Gripsockan kan även sättas på gipset för att förhindra halka vid förflyttning inomhus. Sockan främjar rehabilitering, det vill säga självständig prestation, och minskar behovet av vårdpersonal vid förflyttningar.
Hållarstrumpan passar på vilken fot som helst, speciellt på en svullen fot.
Gripsockan främjar glid även i simbassänger, men inte i poolen, där plattan i botten av poolen är slät.

Exempel på produktimplementering

Våra kunder är alla finska universitetssjukhus (HUS, TYKS, TAYS, OYS, KYS) samt ett stort antal centrala (Vaasa, PKSSK, Lapin) och regionala sjukhus (Eksote, Essote) och hälsocentraler (Kaarina, Ylä-Savon sote).

CareCare Oy samlar in personuppgifter för framgångsrik marknadsföring, försäljning och hantering av kundrelationer. Med personuppgifter avses all information som kan kopplas till en levande fysisk person. Följande typer av uppgifter samlas in i företaget: namn, adress, e-post, telefonnummer och befattning i arbetsenheten. Dessa uppgifter behandlas huvudsakligen internt.
1. Databehandlare i CareCare Oy

Personuppgifter samlas in och hanteras av: VD, produktutvecklingsansvarig, sekreterare, underleverantör, redovisningsbyrå samt försäljnings- och projektpersonal. Personuppgifter behandlas huvudsakligen internt. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Det yttersta ansvaret för att samla in personuppgifter ligger hos företagets VD.

2. Lagring av personuppgifter och principer för deras skydd

Personuppgifter lagras på webbaserade informationssystem (Netvisor, google contacts, Google Drive och Pipedrive). Tjänsteleverantören för dessa datatjänster är primärt ansvarig för att skydda informationssystem. Företagets anställda har instruerats att säkerställa säker användning av personuppgifter inom organisationen.

3. Upprätthållare av kund- och personalregister inom vård och omsorg

Kund- och personalregistren förs av: VD, Produktutvecklingsansvarig, Sekreterare, Underleverantör, Ekonomikontor, Försäljning och Projektpersonal. Det yttersta ansvaret för att föra kund- och personalregister ligger hos företagets VD.

4. Dataregistrering

Personuppgifter i CareCare Oy lagras i NetVisor, Pipedrive och Google Contacts. Kunddata lagras även i molntjänsten Google Drive. Det finns även personuppgifter tillgängliga på varje anställds arbetsplats. Dataskyddsnivån ansvarar för tjänsteadministratören, som ansvarar för att övervaka behandlingen och användningen av uppgifterna. Det yttersta ansvaret för lagring av personuppgifter ligger hos företagets VD.

Det finns ingen lagringstid för personuppgifter.

5. Överföring av personuppgifter till Europeiska unionen / utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen är föremål för samma praxis som inom europeisk verksamhet.

6. Rättigheter för de registrerade

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifterna om honom/henne i registret och begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter korrigeras. Begäran om besiktning och rättelse ska ställas till personregistrets ansvarige, vars kontaktuppgifter finns i slutet av denna rapport, antingen genom att ringa eller besöka personligen eller via e-post till sales(at)carecare.fi. Ditt e-postmeddelande kommer att besvaras inom 5 arbetsdagar.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt förhandssamtycke till behandlingen av uppgifterna eller att överklaga till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandlingen av hans/hennes personuppgifter. Den registrerade har också rätt att begära radering av personuppgifter från registret, förutsatt att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats eller att det inte finns några lagstadgade skyldigheter för behandlingen eller lagringen. uppgifterna. Den registrerade har även rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter eller att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, till exempel vid direktmarknadsföring och relaterad profilering.

7. Datakällor för personuppgifter

Personuppgifterna erhålls av företaget i samband med den beställning/kontakt som kunden gör (lämnad information), från listor som samlats in vid olika evenemang och från offentliga källor.

8. Kontaktinformation

Registeransvarig kan kontaktas i ärenden som rör registret via e-post eller på telefon

Betalningsmodellen för CareCare IGS Gripsockan är planerad att baseras på beställningar. CareCare ltd. har använt denna betalningsmodell i Finland i fem år

CareCare Oy förhandlar just nu med olika återförsäljaralternativ för samarbete.

Webbutik: https://carecare.fi/carecare-pitosukka/pitosukka-tilaus/ 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

CareCare har inspirerats av alla känslor och känslor förknippade med att mobilisera och förflytta människor i utmanande situationer, ofta efter en sjukdom eller olycka. CareCare-produkter använder sig av både glidande rörelse och grepp när det kommer till att byta ställning i sängen eller börja röra på sig och rehabilitera utan rädsla för att halka. Det finns många situationer där produkterna skapade av CareCare hjälper både patienten och vårdaren.

CareCare-produkter hjälper dig att komma tillbaka till att röra på dig, att lyckas, vara självständig och känna dig säker när du rör dig och går på torra eller våta golvytor

Rulla till toppen