Hygientoalett ”Maj”

Hygientoalett maj

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Hygientoalett Maj är en väggmonterad höj- och sänkbar toalett som tvättar och torkar användaren automatiskt. Den höj- och sänkbara funktionen bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för vårdare och underlättar för användaren att resa sig från samt sätta sig på toaletten. En kognitiv fjärrkontroll förenklar användandet av toalettens funktioner vilket bidrar till en ökad självständighet och skyddad integritet för människor med nedsatt kognitiv förmåga.

Produktbilder

Behov och nytta

När en vårdare hjälper en vårdtagare att torka sig efter ett toalettbesök, inträffar ett av de mest integritetskränkande och stressande momenten inom vårdomsorgen. Genom en behaglig vattenstråle och en inbyggd varmluftsfläkt, tvättas och torkas vårdtagaren automatiskt utan behovet av varken toalettpapper eller en vårdares direkta inblandning. Det både skyddar vårdtagarens integritet och ökar möjligheten att upprätthålla en god intimhygien på ett självständigt och värdigt sätt.

Den höj- och sänkbara funktionen anpassar toalettens höjd efter vårdtagarens fysisk och dagsform. Den bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö för vårdare då de kan undvika tunga lyft och oergonomiska arbetsställningar när de assisterar under toalettbesöket. I många fall kan det även hjälpa vårdtagaren att helt självständigt resa sig från samt sätta sig på toaletten.

Att tvätta sig med en hygientoalett har dessutom visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att upprätthålla en god intimhygien. Studier från Danmark visade att personer som led av urinvägsinfektion antingen kraftigt minskade eller helt elimnerade sina besvär i 88% av fallen vid användandet av en hygientoalett istället för en vanlig toalett.

Studier visar även att över 50 minuter per vårdtagare och vecka sparades in genom att använda en hygientoalett. Dessa effektivitetsvinster möjliggör för vårdaren att få mer tid över till annat omsorgsarbete.

Exempel på produktimplementering

Typ av verksamhet: Äldreboende Kalmar Kommun

 

Erfarenheter:
-Ökad självständighet för vårdtagaren
-Förbättrad arbetsmiljö för personalen
-Positiva hygieneffekter

Engångskostnad

Kontakta MDV Välfärdsteknik.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

MDV förser omsorgssektorn med tekniska innovationer vars mål är att förbättra vårdares arbetsmiljö och ge vårdtagare ett mer självständigt och värdigt liv.

Rulla till toppen