NTM Medical Care System

Produktbild NTM Medical Care System och grafer som visar data systemet samlar in

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

En kombinerad minidator och wifihub som via biosensorer läser in medicinsk data och via en molntjänst visar dessa för behörig personal inom hemtjänst och hemsjukvård

Produktbilder

Behov och nytta

Möjlighet till monitorering av medicinska parametrar vid utökad tillsyn för personer som ex vis blivit utskrivna från sjukhus men ett behov av uppföljning av vitalparametrar,andning ,hjärtverksamhet, syresättning temp och blodtryck.
Ger möjlighet till kontinuerlig uppföljning via molntjänst av behörig personal.
Vi tillhandahåller även ett lättanvänt kommunikationssystem där med data kan visas under samtal med ex.vis sjuksköterska inom hemsjukvård.

Exempel på produktimplementering

Hemtjänsten Nordanstigs kommun

  • Vårt system följer GDPR
  • Endast personals givits inom kan se data
  • All inlogg loggas i tidslinje.

Leasingavtal

Nordisk Telemedicin beställning via hemsida eller mail. 

Länk till hemsida: https://nordisktelemedicin.se

Provuppställningsavtal 2 mån enligt Sveriges Kommuner och Regioner

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Nordisk Telemedicin är ett svenskt dotterbolag till Norsk Telemedicin/Omsyn

Rulla till toppen