Besöksroboten Amibotic

Äldre kvinna som äter middag. Hon har samtidigt bildsamtal med sin familj och även de äter.

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Besöksroboten Amina från Amibotic ger en upplevelse av närvaro som är så nära man kan komma ett fysiskt besök. Från dator, surfplatta eller mobil kan närstående, men även t.ex. hemtjänstpersonal, besöka och röra sig hemma hos Senioren.

Att ta emot besök genom roboten kräver inte ens en knapptryckning från mottagaren, och väl på plats kan den närstående vara med i matlagningen, hjälpa till att leta efter de förlagda läsglasögonen, eller göra andra saker tillsammans med sin Senior. Bara fantasin sätter gränserna.

Placerad i ett särskilt boende kan flera brukare dela på tillgången till Besöksroboten, för besök från sina respektive närstående. Utan att personalen på boendet behöver avsätta tid för att sitta med och hjälpa till med tekniken under ett samtal.

Produktbilder

Behov och nytta

Genom att fysiska besök kompletteras med besök och umgänge genom roboten främjas livskvaliteten för Senioren. Fler besök från närstående bryter ensamheten, och ger stimulans och känslointryck som ökar välmåendet.

Närstående och anhöriga kan besöka oftare och spontant genom roboten, när tid och avstånd begränsar möjligheten till fysiska besök. Som anhörig ger det en ökad trygghet och minskar stressen av att inte kunna umgås med sin Senior i den omfattning man skulle önska.

För t.ex. hemtjänstpersonal kan Besöksroboten användas för att lägga in ytterligare tillsyn, utöver de fysiska visiterna. På särskilt boende blir de digitala besöken mer självgående, vilket sparar tid för personalen samtidigt som alla vinner på den ökad livskvalitet som besöken medför.

Exempel på produktimplementering

Besöksroboten har implementerats bland annat på äldreboenden i Södra Sverige, samt hos enskilda Seniorer.

Kontakta oss för mer information, samt information om implementering anpassad för er verksamhet.

Besöksroboten kan köpas för 35 000 SEK exklusive moms (engångskostnad), men kan även hyras/leasas och kombineras med tilläggstjänster och eller/support i abonnemangsform.

Prisuppgiften är per juni 2022. Kontakta oss eller besök https://www.amibotic.se/shop för uppdaterad information om pris, tillbehör och Allmänna Villkor

Inköp görs enklast direkt via hemsidan https://www.amibotic.se/shop men ni kan även kontakta oss direkt via hej@amibotic.se

Länk till webbutik:
https://www.amibotic.se/shop 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Amibotic AB grundades 2020 för att möjliggöra mänskliga möten på ett innovativt sätt med hjälp av den världsledande kommunikationsroboten Ohmni. Kommunikationsroboten, eller Besöksroboten som den också kallas, löser utmaningar inom äldreomsorg, men också inom t.ex. skola, där den möjliggör för barn att delta i klassrummen även när de är förhindrade att vara på plats fysiskt. Vi vill kombinera teknologi med medmänsklighet, därmav ami, som härstammar från ordet för vänskap inom de latinska språken, och botic för robotics.

Rulla till toppen