Alven

En person som sitter på en säng med en vårdare jämte sig. Lampa som lyser i bakgrunden.

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Ljus har en betydande effekt på biologiska funktioner och våra dagliga rutiner och är centralt för vårt välbefinnande. Exponering för dagsljus påverkar vår sömnkvalitet, effektivitet, alerthet och andra viktiga faktorer för vår hälsa. Forskning har lett till ett antal spännande studieresultat som ligger till grund för BioCentric Lighting.

Ljus påverkar äldre genom förbättrad sömn och högre livskvalitet. Med ljus kan vi påverka humöret, förbättra sömnen och behandla depression. Men ljus har också en direkt effekt och kan påverka produktivitet, inlärning och minneskonsolidering.
Alven är världens första fristående golvarmatur som avger rätt ljus över rätt tid. Alven kan med fördel placeras i sällskapsutrymmen eller där hyresgästerna trivs att befinna sig. Givetvis kan man också flytta Alven för riktade punktinsatser i brukarens lägenhet.

Produktbilder

Behov och nytta

Fallolyckor är en vanlig form av trauma, som drabbar såväl unga som äldre. Många fallolyckor sker under dygnets mörka timmar, till följd av vakenhet nattetid. En synkroniserad dygnsrytm hjälper individer att bibehålla energin under dagen, men bidrar dessutom till en bättre och mer sammanhållen sömn, vilket kan minska nattliga vandringar.

Seasonal affective disorder (SAD) är ett annat exempel som förekommer i högre frekvens under årets mörkare månader. Även flera av de grundläggande mänskliga beteendena och kroppsfysiologin visar en daglig, i vissa fall även säsongsbunden, rytm och påverkas därav av ljus.

Många individer med en diagnos inom autism-spektrumet upplever en hypersensitivitet gentemot externa faktorer , bland annat ljus. BioCentric Lighting ställer de högsta kraven på belysning, och BrainLit Alven uppfyller de mycket tuffa flimmerkraven för ”No-risk” enligt IEEE1789, vilket minimerar risken för obehagskänslor kopplat till ljus. 

Exempel på produktimplementering

Flertalet tester utförda under hösten 2021 och implementering pågår på SÄBO. Finns också starkt intresse ifrån LSS. Delaktighet, alerthet och sömn är tre delar som verksamheterna beskriver har förbättrats på ett par veckor.

Användardata och personuppgifter sparas ej.

Vi erbjuder tre olika betalningsmodeller:
– Inköp (engångskostnad)
– Leasing. Månads- eller kvartalskostnad upplagt efter kundens önskemål över leasingtid och procentuellt restvärde.
Hyra – Månadskostnad.

Inga licensavgifter eller abonnemang.

Arjo Sverige AB innehar försäljningsrätten av Alven och således kontaktas Arjo i första i hand.
Kundservice: 010-4947760

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

BrainLit är ett svenskt hälsoteknikföretag. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för människor genom belysning. Vårt BioCentric Lighting-system är ett avancerat, feedback-drivet, självlärande system som skapar naturliga ljusmiljöer via ett globalt unikt mjukvarupatent.
BrainLit och BioCentric Lighting grundades av Tord Wingren genom hans fascination för den inverkan som ljusförhållanden kan ha på människors och djurs hälsa. Idén vidareutvecklades av ett team av forskare, däribland Klas Sjöberg, överläkare och ordförande i BrainLits vetenskapliga rådgivande nämnd. Det första patentet lämnades in 2012, samma år som BrainLit AB grundades. Idag har BrainLit fem patentportföljer och är verksamt globalt. Den nuvarande expansionstakten är snabb på våra nyckelmarknader Sverige, Finland och USA.

Rulla till toppen