Sensorem

Digitalklocka på handled

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Mobilt trygghetslarm integrerat med Zafes larmapp. Mobilt trygghetslarm för att trygga den enskilde och integration med Zafes larmapp för att göra arbetet för personal enklare och användarvänligare genom att inte behöva arbeta med flera olika appar.

Produktbilder

Behov och nytta

Det mobila trygghetslarmet Sensorem är utformat med en design som är tilltalande och diskret. Många mobila trygghetslarm har en design som gör att den som ska bära larmet drar sig för att bära det eftersom man inte önskar visa för andra att man har behov av stöd och trygghet. Det mobila trygghetslarmet ser ut som en aktivitetsklocka och har en batteritid på ca 120 timmar.

Klockans larm är kopplat till bemannad larmcentral. Det är också möjligt att låta larmet ringa upp anhörig i första hand.

Det finns möjlighet att ställa in att klockan automatiskt ska larma om den som bär klockan går utanför ett visst område, s.k. trygghetzon (geofence).

Från appen kan anhöriga följa användarens GPS-position i realtid och de får larmnotis om användaren skulle larma. Appen laddas ner på några sekunder och tjänsten inkluderar inloggning för upp till fem anhöriga.

Exempel på produktimplementering

Ordinärt och särskilt boende för äldreomsorg, även inom LSS

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Månadsabonnemang.

Via leverantör Zafe Care Systems AB alternativt via Apotea.se.

Länk till webbutik

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Zafe Care Systems erbjuder trygghetslösningar för alla typer av boenden, med visionen att skapa mer tid för omsorg, mer livskvalitet för de boende och underlätta vardagen för både personal, brukare och kommuner. Vi gör det med modern, marknadsledande teknik som samtidigt är väldigt enkel att använda – och med ett genuint engagemang för att bidra till en kostnadseffektiv och bra välfärd där tekniken är medlet, inte målet. Mobila trygghetslarm är ett samarbete med Sensorem

Rulla till toppen