Kommunikation

Välfärdsteknik som syftar till att göra sig förstådd eller förstå information.
Exempelvis: Kommunikationsappar, bildsamtal, översättningsappar.

Rulla till toppen