Anmäl produkt/tjänst till AllAgeHub WebbExpo

Kriterier för att publiceras på WebbExpo

Företag får själva visa intresse för att publicera sin produkt eller tjänst.

1. Det ska vara en välfärdsteknisk produkt/tjänst alternativt annan digital lösning som uppfyller något av följande kriterier:

Produkten/tjänsten skall förbättra kvalitén på välfärdstjänster för mottagare av hälso-, vård- och omsorgstjänster genom att uppfylla minst ett av följande behov:
– Ökad delaktighet
– Ökad trygghet
– Ökad aktivitetsförmåga
– Ökad självständighet

(*  Annan digital lösning som kan användas i gruppnivå.)

2. Produkten/tjänsten skall finnas att tillgå på svenska marknaden eller vara i ett sådant utvecklingsskede att den inom kort kommer finnas att tillgå.

Vi utgår från nordens välfärdscenters definition av välfärdsteknik:​
”Stödjande omgivning för ett aktivt liv” vilket inkluderar alla slags tekniker som syftar till att förbättra kvaliteten på  välfärdstjänster genom ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för mottagare av hälso-, vård- och omsorgstjänster.​

Här anmäler du produkter eller tjänster som du vill informera om via webbexpo.allagehub.se. Innan du fyller i formuläret nedan, klicka på Kriterier och läs igenom dessa för att försäkra dig om att den produkt/tjänst du anmäler följer kriterierna för att exponeras på sajten.

Rulla till toppen