Lingon

lingon

Nuvarande status

Produkten/tjänsten är under utveckling och kommer att finnas att tillgå på svenska marknaden 2023-06-01.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Lingon är ett smart skräddarsytt planeringsverktyg för hemtjänstverksamhet som hjälper organisationer att lösa komplexa planeringsutmaningar. Lingon ger planeraren handlingskraft och förutsättningar att planera efter organisationens verksamhetsmål. Lingon skapar ändamålsenligt personalplanering med schemaförslag för att optimera kontinuitet, ruttoptimering, identifiera flaskhalsar samt kvalitetsutvärdera arbetet. Detta är möjligt genom nyskapande AI teknik och Machine Learning, framtaget utifrån forskningsresultat vid Umeå Universitet. Dagens planeringssystem är för generiska och manuella för att kunna erbjuda en effektiv skräddarsydd lösning för planering av hemtjänstverksamhet.

Produktbilder

Behov och nytta

Tidsbesparande. Att planera i Lingon går snabbt. Planeraren fyller i personkort för personal och kunder, adresser, beviljad insats samt relevanta regler såsom preferens av personal, allergier m.m Systemet tar sedan hänsyn till all information och ger schemaförslag inom loppet av några sekunder. Tidskrävande manuell planering är inte längre nödvändig.

Kostnadseffektivt och ökad vårdkvalité. Administration tar tid och kostar pengar. Vår vision är att mänskliga möten ska få ta större utrymme än administrativa uppgifter. Lingon är inte tänkt att ersätta personalens viktiga kompetens, utan att agera som ett stöd i planeringen så att tid frigörs för ökad vårdkvalité och tid hos kund.

Tryggt. Missade insatser kan i värsta fall få dödlig utgång för kunden. Med Lingon behöver verksamheten aldrig vara orolig att insatser missas då den mänskliga faktorn minimeras.

Ändamålsenligt. Verksamheten ställer själv in vad som ska planeras för. Alla verksamheter vill till exempel ha ökad vårdkontinuitet, men vad är vårdkontinuitet för just din verksamhet? Det ställer du själv in i parameterreglaget. Planeraren tar sedan hänsyn till verksamhetens preferenser vid planeringen.

Kvalitetsuppföljning. Vare sig organisationen är kommunal eller en extern utförare av hemtjänst behöver kvalitetsuppföljningar göras kontinuerligt. Lingon ger på ett visuellt tilltalande och lättbegripligt sätt statistik och insikt kring verksamhetens insatser, kontinuitet, avvikelser och andra parametrar av intresse. Detta leder till konkreta utvecklingsförslag som kan förbättra verksamhetens processer.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Prenumerationsbaserad SaaS-leasingavgift per månad (och modul).
Mobilapplikation och webbbaserat planeringsverktyg inkluderat.

Produkten finns inte på marknaden än.

Kanaler för att införskaffa produkten är via vår egen hemsida.

http://biti.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Biti Innovations är en spin-off från Umeå Universitet som tar fram planeringsverktyg utifrån den senaste forskningen kring AI och Machine Learning. Vi är ett diversifierat team bestående av forskare, mjukvaruutvecklare och affärsutvecklare som drivs av att med hjälp av AI skapa produkter som bidrar till ett bättre samhälle.

Rulla till toppen