Aktivitet och hälsa

Välfärdsteknik som bidrar till ökad fysisk, psykisk och social hälsa.
Exempelvis: Teknik som hanterar läkemedel, VR-glasögon eller sociala appar.

Rulla till toppen