ProBITS

ProBits på en skärm

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

ProBITS är en hybridlösning, människa och teknik i samarbete, för att stödja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor. Denna lösning är en arbetsprocess som kan implementeras varhelst där det finns behov av att stödja en individs utveckling.

Metoden arbetar med tre modaliteter: fysisk aktivitet, matvanor och stress-återhämtning. Metoden är valideras i en femårig randomiserad studie. Den relativa skillnaden mellan två glukosintolleranta grupper var efter ett år 70%, efter tre år 40% och efter fem år 25%.

ProBITS genomförs i grupper om 10-12 personer. Varje person stöds av en coach som ger återkoppling på användarens arbete.

Produktbilder

Behov och nytta

Idag har 52% av den vuxna befolkningen i Sverige övervikt/fetma. En person i denna grupp har förhöjda risker att drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar. ProBITS stödjer en person i utvecklandet av hälsosamma levnadsvanor – minskad risk för dessa sjukdomar

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Affärsmodellen för ProBITS är i form av ett abonnemang som antingen är ett fast pris eller volymbaserat.

Tjänsten beställs genom att kunden kontaktar: info@probits.se

Länk till webbutik: https://www.probits.se/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Behavioral Informatics AB med syfte att tillgängliggöra och vidareförädla den forskning och kliniska utveckling som f.d. överläkare, docent, Bernt Lindahl MD PhD, har gjort vid Beteendemedicin, Norrlands universitetssjukhus.
Resultatet av vidareförädlingen är ProBITS-metoden; en nytänkande e-hälsolösning som gör det möjligt att förebygga livsstilssjukdomar kopplade till övervikt/fetma bl a typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar. Men även andra livsstilsrelaterade sjukdomar t.ex. utbrändhet.

Vi är ett team om sju personer som arbetar med att utveckla och tillgängliggöra ProBITS.

Rulla till toppen