Loopeli

Kvinna har videosamtal med annan kvinna

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Loopeli är en app för videokommunikation byggd för äldre och funktionsnedsatta, så att de kan ha enkel kontakt med sina anhöriga. Huvudpersonen (individen som har utmaningar med dagens teknik) har en surfplatta med Loopeli installerad. En organisatör i familjen bjuder in medlemmar till Huvudpersonens app. (Medlemmarna har Loopeli i sina smartphones) Det kan vara familj, vänner eller andra personer i dess närhet ex hemtjänst, rehab, PT-träning etc. Ingen annan än de inbjudna kan ringa eller bli uppringda via videosamtalen. För huvudpersonen är det bilder på kontakterna samt namn. Detta gör det enkelt för dem att förstå. Appen ”fästs” på surfplattans skärm så att huvudpersonen inte kan villa bort sig. Appen är hårdvaruoberoende så den fungerar till alla nyare surfplattor med Android och iOS operativsystem.

Produktbilder

Behov och nytta

Genom att kunna ha kontakt med sina anhöriga skapas glädje, gemenskap och delaktighet.
Både Huvudpersonen och de anhöriga känner sig tryggare då de enkelt kan få tag i varandra. Samt att genom att kunna se varandra kan man urskilja uttryck och nyanser som gör att anhöriga kan läsa av sina närstående.
Enkelheten i tjänsten gör att de äldre själva kan initiera samtal och svara utan hjälp av vårdpersonalen (93% klarar av tjänsten enligt ett pilotprojekt med fyra äldreboenden)
Då anhöriga kan skicka bilder till sina närstående använder de surfplattan som en elektronisk fotoram som de tittar på mellan samtalen och de skryter ofta om alla sina fina kort när vårdpersonalen kommer in.
Det viktigaste med Loopeli är att de äldsta inte känner sig bortglömda och ensamma, de blir en del av sina nära o käras vardag och det gör dem gladare o piggare. När detta infaller så blir de anhöriga gladare och lugnare och det påverkar relationen med vårdpersonalen på ett positivt sätt. Tryggheten för en anhörig att närsomhelst kunna ringa sin närstående och se hur han/hon mår skapar trygghet och glädje för alla, men främst en ökad livskvalitet för den äldre.

Exempel på produktimplementering

Loopeli har under våren genomfört ett pilotprojekt på fyra privata äldreboende (Ansvar och Omsorg) i Mellansverige med fantastiskt resultat.
Här är en länk till hela caset: https://loopeli.se/ansvar-och-omsorg/
Ansvar och Omsorgs VD: Sakarias Mårdh. sm@ansvarochomsorg.se
Vi har sett att det viktiga är att onboardingen för de boende och deras anhöriga görs enkel då det skapar en bättre användning. Samt att vid varje start av ett boende har vi en utbildning för personalen samt utser en samordnare som vi har den primära kontakten med.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter.

Tjänsten är abonnemangsbaserad och kostar 99kr/mån för hela familjen. Det betalas månadsvis via en betalkort.
Familjen kan även hyra abonnemang och hårdvara genom äldreboendet eller genom Loopeli för 249-349kr/mån beroende på hårdvara.
Ingen bindningstid eller uppsägningstid.

Tjänsten abonneras från Loopeli. Om familjerna vill hyra hårdvara så görs det genom vårdboendet.

https://loopeli.se/ 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Företaget är produkten. Loopeli AB är Loopeli och detta är det enda vi gör.
Företaget är baserat i Nacka, Stockholm.
Startade 2019/2020

Rulla till toppen