Silverstund

Silverstunds hemsida

Nuvarande status

Produkten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Silverstund är en metod för att utföra dagliga gruppaktiviteter i äldreomsorgen och är baserad på över 20 år av forskningsprojekt och produktutveckling i äldreomsorgen. Metoden består av expertproducerade program med syftet att aktivera och engagera brukarna och skapa dialog och genuin närvaro. Ögonkontakt, ljud, rörelse, minnen från gångna årtionden och kognitiv övning utgör hörnstenarna i metoden.

Tjänsten består av ett programbibliotek som erbjuds som en digital molntjänst samt utbildnings- och planeringsmaterial till stöd för att leda och utföra aktiviteter. Vårdaren i äldreomsorgen (särskilda boenden, ordinarie boenden, träffpunkter och hemtjänst) leder gruppaktiviteter med hjälp av tjänstens enkla hårdvaruoberoende webbgränssnitt.

Förutom de förhandsplanerade och årstidsanpassade dagliga programmen erbjuder tjänsten möjlighet för personalen att skapa egna programupplägg, planera framåt i kalendern och också starta aktivitetsstunder helt spontant, parvis eller i grupp.

Tjänsten samlar upp data om användningen och finns tillgänglig för faktabaserad verksamhetsstyrning i enheten och i kommunen.

Produktbilder

Behov och nytta

  • Bibehålla eller öka aktivitet och hälsa för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka delaktighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka självständighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Silverstund hjälper omsorgsenheternas egen personal att rutinmässigt ordna och leda de dagliga aktiviteterna med stabil kvalitet – oberoende av vem som råkar vara på jobbet.

Aktiveringsmetoden och de förhandsplanerade dagliga programmen överbryggar generations- och kulturklyftor och sänker tröskeln för personalen på enheterna att utföra de dagliga aktiviteterna – varje dag. Tack vare de väl förberedda och trevliga aktiviteterna upplever den äldre glädje, delaktighet, gemenskap och social samvaro och mår därmed bättre.

Äldreomsorgsenheten och kommunen får ett verktyg att planera, sätta mål, utföra, följa upp och förankra aktiviteterna och därmed också förse alla äldre brukare med jämn och god omsorgskvalitet.

Forskning visar att rätt utförda aktiviteter förbättrar brukarnas upplevda hälsa och reducerar behovet av hälsovårdstjänster och medför också lägre sjuk- och hälsovårdskostnader för samhället.

Exempel på produktimplementering

Tjänsten används i över 200 kundorganisationer i Sverige och Finland i särskilda boenden, demensboenden, trygghetsboenden, träffpunkter och hemtjänst. Kunderna består av ledande vårdkedjor, kommuner och tredje sektorn.

” Ja, programmen väckte gamla minnen, t.ex. Biblioteksbuss, Kungens och Silvias bröllop – vi fick långa diskussioner ”

” Upptäckte att det är bra material att använda om man har lite svårt att få igång ett samtal ”

” Fantasigymnastik var fantastiskt! Alla var med och ”fiskade”. Det var roligt, inte bara att röra på sig. Många kommenterade hur man ska fiska.”

” Vi har skrattat mycket och var glada medans vi har svarat på frågorna. Detta är mycket bra för att träna minnet ”

” Silverstund är lätt att använda. Roliga frågesporter med ljud och bild. Gympa med video är uppskattat, eftersom man kan följa med rörelserna ”

Silverstund loggar varken brukar- eller användardata. All dataregistrering sker på licensnivå.

Abonnemang med månadsfakturering med avtalsperiod på 12 månader. Ger 24/7 tillgång till hela programbiblioteket, de dagliga förslagen och all Silverstund funktionalitet (favoritlistor, kalender, sökfunktion, användningsdata, rapporter). Teknisk och metodhandledning ingår för smidig implementeringen.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Sentina är ett familjeägt företag från Helsingforsregionen. Vi arbetar för en socialt aktiv vardag i äldreomsorgen och vill bidra till de äldres välmående. Sentina har varit lönsamt och växande sedan start och investerar kontinuerligt i att utveckla sitt Silverstund koncept.

Rulla till toppen