Wellbee

Produktbild Wellbee

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Användarvänligt app och webbverktyg till vardagsplanering för alla med behov av kognitivt stöd. Appen anpassas till varje användare efter kognitiv förmåga. Mycket smidig planering för personal och/eller familj sker genom webb eller mobil med text, ljud, bild och video. För privata användare kan grupp om 10 familjemedlemmar och personal kopplas till varje konto. Checklistor för Inköp med uträkning av totalpris och aktiviteter med bildstöd och foton. Kalender med symbolisk klocka, veckodagsfärger, påminnelse, färgkoordinering och tillhörande checklista. Kontaktlista för Skype, sms, telefon och mail. Kläder efter väder med avatar eller egna
bilder baserat på verkligt väder. Inbyggda säkra Videosamtal och Meddelanden inom gruppen. Fotodagbok för familjen att ladda upp bilder till en mer isolerad användare eller för användaren att använda som stöd för att kunna beskriva dagliga aktiviteter. Historik/Loggbok för användaren och gruppen de senaste 24 timmarna skapar kontroll och mindre stress. Med Wellbee kan familj och personal tillsammans arbeta så att användarna känner trygghet, förutsägbarhet och ökad livskvalitet genom självständighet.

Wellbee är CE märkt. 

Produktbilder

Behov och nytta

 • Trygghet för användarna genom planeringsfunktioner, kunna nå nära och kära genom enkla kontaktvägar eller enkel inbuggs videosamtal, meddelanden.
 • Ökad aktivitet då verktyget blir specialanpassat till användaren och den finns tillgänglig som app i mobilen i fickan. Man kan ta sig ut på stan och känna att man är som vem som helst med mobilen som trygghet.
 • Genom enkla videosamtal, meddelanden och fotodagbok kan man vara en del av en grupp/familj och känna delaktighet.
 • Grunden i verktyget är den självständighet man kan få av att använda verktyget. Genom listor kunna utföra sysslor själv, gå och handla mm.

Exempel på produktimplementering

Karlstad Kommun, Lunds Kommun, Region Gotland med flera.

Wellbee ger trygghet för användarna men även mindre stress för de användarnas familjer och de som arbetar på boenden med mera.

För kommunerna har man upplevt att självständigheten hos användarna frigör tid från verksamheten så att insatser kan sättas in på de användare med störst behov.

Wellbee Säkerhetspolicy

 • Generella krav på IT-säkerhet
 • All trafik är krypterad med SSL (“encryption in transit”).
 • Data i databaser krypteras vid lagring (“encryption at rest”).
 • Backup av användardata skapas varje dag.
 • All infrastruktur (virtuella servrar, diskar, mm) som tjänsten använder sig av finns inom EU.
 • Infrastruktur som inte behöver vara publik på Internet ska ej vara det och endast finnas på det privata nätet.
 • Brandväggsregler appliceras för att i största mån begränsa trafik in till tjänsten.
 • Rutiner vid utveckling och driftsättning
 • Endast fåtal säkerhetsklassade personer på Wellbee/Frost Experience har tillgång till verklig användardata i produktionsmiljö.
 • All kod och konfigurationsändring i produktionsmiljö verifieras av personal inom säkerhetsklass röd innan driftsättning.
 • För att administrera miljön (i AWS) måste personal logga in med tvåfaktorsautentisering.
 • Hantering av användarens data
 • Användaren måste godkänna avtal som beskriver vilken data systemet sparar och hur den används.
 • Tillämpa “privacy by default” – användaren måste aktivt välja att godkänna när data delas med Wellbee.
 • Standardvalen ska vara sådana så att det värnar om användarens sekretess i största möjliga mån.
 • Användare kan begära att avsluta sitt konto och därmed rensas och/eller anonymiseras data relaterat till hen.
 • Data kommer tas bort så fort som möjligt men senast inom 30 dagar.
 • Wellbee sparar endast data som identifierats som nödvändig för att tjänsten ska fungera, allt som ej anses nödvändigt sparas ej.
 • Frost upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantörer om så krävs.

Licenspriser för organisationer (5 planerare)

1 användare – 4000 kr för 3 års licens
10 användare – 1150 kr per månad eller 30 000 kr för 3 års licens
50 användare – 4750 kr per månad eller 125 000 kr för 3 års licens
100 användare – 7500 kr per månad eller 200 000 kr för 3 års licens

Licenspriser för privatanvändare
1 användare – 149 kr per månad ink. moms (varje användare kan ha upp till 10 planerare, dessa bekostas inte)

I länder med lägre GDP per capita appliceras lägre priser.

Via hemsidan med kreditkort eller med mail för organisationer till

Länk till webbutik

E-post: hello@wellbee.app

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Wellbee i samarbete med Frost Experience AB har 3-5 personer som arbetar med produkten på heltid med ambition att sälja internationellt.

Rulla till toppen