Dagny App

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Dagny är en kostnadsfri app som hjälper seniorer att träna på att använda internet och utvalda appar.

Träna på att:

 • Ladda ner en app
 • Skicka ett mail
 • Använda Mobilt BankID
 • Söka efter en kollektivtrafikresa
 • Köpa en kollektivtrafikresa
 • Köpa en parkeringsbiljett

Produktbilder

Behov och nytta

Många av de appar som vi använder i vardagen skapas inte med äldre användares utmaningar/behov i fokus, vilket gör att seniorer riskerar att hamna i digitalt utanförskap.

Dagny hjälper seniorer att träna på att använda internet och utvalda appar. Genom att ha involverat både slutanvändarna (seniorer) och andra intressenter (representanter från kommunerna) i hela utvecklingsarbetet är DAGNY appen utvecklad med en djup förståelse för seniorers behov och perspektiv.

Exempel på produktimplementering

DAGNY som ett digitalt hjälpmedel i några kommuner för att utbildar seniorer i om hur man kan använda internet och appar för att förenkla sin vardag. 

Under hösten 2021 kommer vi påbörja ett pilot-projekt där DAGNY appen introduceras i fyra olika kommuners dagliga verksamhet. Målet är att ta fram en metodik för andra kommuner kan implementera DAGNY appen för att systematisk utbilda seniorer som riskerar digitalt utanförskap. Resultatet av pilot-projektet kommer att presenteras i en slutkonferens.

 

DAGNY innehåller även en databas som listar produkter och tjänster riktade till både privatpersoner och kommuner som kan möjliggöra för seniorer att bli mer digitalt delaktiga och öka deras autonomi i vardagen. Produkterna/tjänsterna är noggrant utvalda baserade på resultat av vårt samverkansprojekt där vi identifierade dem produktbehov som finns bland seniorer samt i kommunerna.

 • Vi samlar vi inte in information som kan kopplas till din person (s.k. personuppgifter) om du inte själv efterfrågar att bli kontaktad av oss.
 • Vid första användning av appen ber fyll i ett formulär där du är helt anonymt svara på frågor som hjälper oss förbättra vår tjänst. Vi samlar inte in personnummer eller några känsliga personuppgifter.
 • Vi använder telefonnummer eller e-post som du anger när du lämnar synpunkter för att kunna kontakta dig med återkoppling.
 • Vi använder oss av modern och krypterad informationsteknologi, och vi har rutiner för att säkerställa sekretess.
 • Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än för att ge dig den återkoppling du efterfrågade.

Appen Dagny är gratis att använda.

Ladda ner appen gratis på App store eller Google play

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Dagny är resultatet av ett 4-årigt samverkansprojekt mellan Dagny AB, Mölndals stad, Härryda kommun, AllAgeHub, PRO (förening Härryda) och SPF (förening Mölnlycke). Tillsammans med seniorer från pensionärsföreningarna SPF och PRO samt representanter från båda kommunerna har vi tillsammans tagit fram appen DAGNY som nu ägs och utvecklas av Dagny AB.

Rulla till toppen