Music Doll

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Music Doll ökar livslust och dagligt välbefinnande hos personer med Alzheimer och annan demenssjukdom, då kognitiv förmåga att minnas genom musik finns kvar hos personer med diagnoserad demens.
Individuell favoritmusik spelas upp i den mjuka, kramgoa dockan via blue tooth teknik. Music Doll fungerar som en omedelbar och även långsiktig, icke farmakologisk terapi och kan bryta beteendemönster, stimulera minnet men framför allt ge glädje och öka den dagliga livskvaliteten.
Music Doll har via klinisk undersökning dokumenterat positiv effekt på samtliga demensyttringar, vilka följs inom BPSD, det svenska uppföljningssystemet för att mäta livskvalitet inom demensvården.
Music Doll erbjuder en kombination av individuell favoritmusik och mjuk beröring som är unik och och inte tidigare dokumenterad.
Boende och personal får en gemensasam kommunikationskanal, vilket är till glädje för alla berörda parter.

Produktbilder

Behov och nytta

De flesta som idag arbetar inom demensvården känner till BPSD och de 12 parametrar man följer, för att se hur varje den boende mår. Allt från vanföreställningar, hallucinationer agitation depression och ångest till ätstörningar. Samtliga dessa parametrar inom BPSD har Music Doll visat sig kunna positivt påverka. Detta har dokumenterats i en studie från särskilda boenden inom Härryda kommun.
Sluteffekten blir momentan glädje och ökad daglig livskvalitet för den boende.
”Verktyget”, i form av Music Doll innebär också att en kommunikationskanal öppnas mellan vårdgivare och boende utan att ställa krav på många ord. Gemensam glädje för båda parter och många gånger en känsla av ökad social gemenskap när favoritmusiken spelas upp.
Inte minst under tider av isolering och ensamhet kan Music Doll utgöra ett speciellt och mycket positivt hjälpmedel inom demensvården

Exempel på produktimplementering

Music Doll används inom demensvården med speciell inriktning på Särskilda boenden, både inom kommunal och privat verksamhet.


Kliniska erfarenheter finns dokumenterade:

 • ”A pilot study of Music Doll within Dementia Care”.
  RNT, PhD, Associate professor, Christine Gustafsson et al, Oct. 2016.
 • RISE publikationer:
  • Musikdocka tände livsgnista hos demenssjuka
  • Music Doll vid Alzheimer och andra demenssjukdomar

Erfarenheter från boenden finns samlade via videoinspelningar av SVT fotograf Stefan Hellström och återfinns på ”musicdoll sweden youtube”.
Här beskrivs teknisk hantering, dokumentation samt inte minst de boendes reaktioner och vårdpersonalens upplevelser. Filmerna finns både på svenska och engelska

 • Kliniskt material och reaktioner från studiematerial finns på respektive
  avdelning — klinik – universitet och handharvs enligt vanliga personaktshandlingar.
 • Video material som publicerats enligt ovan har godkänts av behöriga och ansvariga parter.

Fakturering sker från företaget och betalning sker via post – bankgiro och är en engångsavgift.
Finns även leasingmöjlighet via leasingavtal.

Beställning sker direkt till företaget. Länk till webbutik. 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Företaget, Music Doll Sweden AB, är registrerat inom medicinsk teknologi sedan 2016. Bolaget är lokaliserat i Härryda kommun och med lager i Sverige.
Music Doll är ett registrerat varumärke inom sektorn ”Medicinsk teknik”.
Företaget ser en positiv utmaning att inom modern välfärdsteknologi kunna bidra med en bättre daglig livskvalitet till våra många behövande med Alzheimer och andra demenssjukdomar

Rulla till toppen