T-meeting

T-meetings

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

T-Meeting gör att alla de som inte klarar vanlig telefon ändå kan ringa och ta emot samtal: hörselvarierade, dövblinda, talskadade och personer i behov av kognitivt stöd. Vi vill att alla ska med. T-Meeting är en inkluderande kommunikationsplattform byggd på öppen standard och telefoni och har både personlösningar och tjänstelösningar. Det går att skräddarsy lösningar på båda dessa nivåer. Till skillnad från andra kommunikationslösningar erhålls på så sätt en infrastruktur som passar med vanlig telefoni.

Med viktiga byggstenar som bildtelefoni, realtidstext (realtids-chatt), egen AI/ML som medger att det som sägs i samtal automatiskt textas och att det går att skriva det som ska sägas, flerpartssamtal med mix av bildtelefon/taltelefon/tolk, ringa via bildtelefoniförmedling eller teckenspråkstolk på distans har vi ett koncept som vi kallar Komplett Kommunikation.

Produktbilder

Behov och nytta

Döva, dövblinda och hörselskadade kan med T-Meeting ringa och bli uppringda av vem som helst med telefon, antingen direkt eller via de förmedlingstjänster som finns i Sverige. T-Meetings TERA är en unik lösning som gör att hörselvarierade som känner sig trygg med text kan ringa, eller bli uppringda i, helt vanliga talsamtal. TERA textar automatiskt det mottagaren säger. För den som inte vill tala själv säger TERA AI det som skrivs i samtalet, så kallad talsyntes. Det finns många med hörselnedsättning som inte kan använda vanlig telefon. Med TERA kan denna stora grupp nå samhällstjänster som bygger på telefoni, till exempel 1177, 112, Skatteverket och vårdcentralen. TERA fungerar även lokalt i rummet.

Inkluderande flerpartssamtal via distans är möjligt. Användningsområdet är här stort. Till exempel café på distans eller att koppla in en tolk i ett samtal mellan teckenspråkig äldre och anhörig eller annan som inte kan teckenspråk. Föreningsaktiva eller anställda med hörselnedsättning kan genomföra distansmöten på ett likvärdigt sätt.

Genom att kombinera video, ljud och text ges möjlighet till ett bättre samtal. Det passar därför även personer som är i behov av kognitivt stöd. Det finns stora även stora anpassningsmöjligheter med exempelvis inkoppling av punktläsare för synskadade/dövblinda och uppkoppling mot varseblivning och hörapparat.

T-Meeting gör i sina tjänstelösningar organisationer och samhällstjänster nåbara för så många som möjligt. Det handlar om distanstolklösningar, kundtjänst, volontärverksamhet för sociala distansmöten, vårdsamtal med mera. När vården har T-Meeting kan långt många fler ringa videoläkarbesök. Eftersom det handlar om vanlig telefoni behövs inget BankID.

I organisationer som använder T-Meeting kan långt fler funktionshindrade arbeta. Ett mål vi har är att dövblinda jobbar i call center och hjälper normalhörande personer som ringer in. Kommunikation är förutsättningen för allt vi gör.

Exempel på produktimplementering

Bildtelefoni och texttelefonilösningarna TM, förskrivs i alla Sveriges regioner. Användare är döva, dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade Används även på äldreboenden. Förskrivs också som arbetshjälpmedel av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
TERA (automatisk Tal-till-text/Text-till-tal) förskrivs i ett antal regioner i Sverige, AF och FK. Ny användarnytta är förutom tidigare nämnda även personer med mildare hörselnedsättning och personer som behöver kognitivt stöd. Som arbetshjälpmedel ökar T-Meeting chanserna för användarna att få och behålla ett arbete.

Tjänstelösningar: Alternativ telefoni (organisatoriskt under Habilitering och Hälsa i VGR) Tolkcentraler i regioner, Den statliga Bild- och texttelefonitjänsten i Norge, Tudorkliniken i Halmstad, VOXEYES och TolkOnDemand-tjänsten ConnectMe24.

  • T-meetings samtal är krypterade
  • Samtalsinformation sparas inte centralt

Enligt avtal, oftast via licensavgifter.

Lidol är återförsäljare av T-Meetings produkter i sveriges regioner. Lidol är också partner med Europea AB i Malmö som utvecklar T-Meeting. Lidol är återförsäljare. Vi finns i Göteborg och har unik kombination av kompetens inom inkluderande systemlösningar för kommunikation, affärsutveckling, upphandling, studier, test och välfärdsinnovation.

Länk till webbutik: https://www.tmeeting.se/

Kontakt

Hemsida

Om företaget

Lidol är återförsäljare för T-Meeting som är en plattform/produktfamilj från Europea i Malmö AB. Europea är ett av Sveriges äldsta språktolkföretag. Företaget arbetade ursprungligen enbart med språktolkning och för att effektivisera denna började man för 20 år sedan att använda sig av elektronisk kommunikation med video. Detta vidareutvecklades senare till avancerade kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Företaget är mycket utvecklingsintensivt och har bland annat tagit fram en helt egenutvecklad AI-baserad tal till text-motor som används för att automatiskt texta samtal, bättre än de globala IT jättarna kan. Genom denna utveckling är idag produktfamiljen T-Meeting allt mer intressant för alla.

Rulla till toppen