KOMP Pro

KOMP

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

KOMP är en kommunikationsskärm speciellt utvecklad för de allra äldsta i samhället och de som har svårt att kommunicera via digitala enheter så som smarttelefoner och surfplattor. Hänsikten med KOMP är att föra människor samman och reducera ensamhet och ofrivillig social isolering. KOMP är en 17-tums skärm som placeras hemma hos användaren och styrs med bara en knapp : av-och på och höja och sänka volym. Via en app kan familjen skicka bilder, meddelanden och genomföra videosamtal till KOMPen.

KOMP Pro är en vidareutveckling av KOMP och är en plattform där vården, hemtjänsten, kommuner, tjänsteleverantören, etc. kan administrera flera KOMP samtidigt och skicka innehåll till flera användare.
Genom KOMP Pro kan man skicka bilder, meddelanden och påminnelser till flera av sina tjänstemottagare, men videosamtal sker en-till-en. På så sätt ger KOMP Pro ger möjlighet för virtuella besök.
KOMP Pro innehåller även en klocka med dygnsorientering och en kalender där man kan lägga in händelser, påminnelser och skapa en dagsplan.

KOMP Family – appen där familjen kan koppla upp sig till en specifik KOMP och skicka innehåll och genomföra videosamtal med den äldre ingår i KOMP Pro. Det som familjen och vården skickar kommer in på KOMPen, men familjen kan inte se vårdens innehåll och vården kan inte se familjens innehåll, det är två separata kanaler. Användaren som har KOMP hos sig får allt innehåll i sin KOMP.

Produktbilder

Behov och nytta

Genom videosamtal med KOMP så man kan ringa in och se hur användaren mår och har det. Man kan också skicka påminnelser om att ta medicin, äta lunch och andra göromål för dagen, så användaren inte glömmer det och hälsan riskeras att försämras. Eftersom familjen har en egen kanal in till KOMP där de kan hålla vardaglig kontakt med användaren så gör det att man känner sig mer inkluderat och inte lika ensam och bortglömd. Delar man mer så har man också mer att prata om när man ses. För de som inte har familj så är kontakten med vården, personal, etc jätteviktig och KOMP öppnar upp för att ha kontinuerlig kontakt och uppföljning. Att ha en översikt på dagen via dagsplanen skapar också en förutsägbarhet och man kan bli mindre beroende av andra för att kunna utföra dagens aktiviteter.

Exempel på produktimplementering

Det är idag 3 kommuner i Sverige som har implementerat KOMP Pro och har den som hjälpmedel inom äldreboende, hemtjänsten, särskilt boende, etc. I Norge så används KOMP Pro i över 50 kommuner.

För mer information samt referenser ta gärna direkt kontakt med oss i No Isolation.

 • Sammanfattat så har No Isolation ett databehandlingsavtal för alla KOMP Pro-kunder (om det efterfrågas).

 • Vi anonymiserar data (metadata) som är lagrad, videoströmmen är ände-till-ände krypterad.

 • För själva KOMP Pro-programvaran (KOPM Care) måste man bearbeta personuppgifter för att systemet ska fungera.

 • No Isolation är GDPR-compliant och lagrar bara data i EU.

 • För KOMP Family godkänns användarvillkor via appen.

 • Vi har en ”brandvägg” mellan KOMP Family och KOMP Pro-data.

 • För en fullständig översikt på säkerhet och personlig integritet ta gärna direkt kontakt med oss eller läs mer via denna länk.

 • Vi har högsta fokus på att våra produkter ska vara tillförlitliga och värna om våra användares personliga integritet.

KOMP Pro är en tjänst som hyrs månadsvis för 1495 SEK ex moms / månad.

Priset inkluderar bland annat:

 • KOMP enheten
 • Internet
 • Uppstart och implementering
 • Support

KOMP Pro kan anskaffas direkt via No Isolation.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

No isolation existerar för att minska ensamhet och ofrivillig social isolering genom varm teknologi. Vi utvecklar skräddarsydda kommunikationslösningar för de mest sårbara grupperna i samhället som behöver det mest. Generiska produkter fungerar inte för alla. Vårt mål är att skapa lösningar som kan föra människor samman. AV1 är skolroboten som gör det möjligt för barn och unga med långtidsfrånvaro att ta del av undervisningen hemifrån eller från sjukhuset. KOMP är utvecklad för de allra äldsta i samhället för att hjälpa dem hålla kontakt med nära och kära, utan att det kräver några tekniska färdigheter. KOMP Pro är vidareutvecklingen av KOMP och gör det enkelt för kommunen, vården, hemtjänsten, etc att ha kontinuerlig uppföljning med sina tjänstemottagare.

Rulla till toppen