Previct

Previct

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Previct Alcohol och Previct Gambling är digitala, medicinteknisk produkter för förstärkt behandling och monitorering vid skadligt bruk av alkohol eller spel. Systemet är utvecklat i nära samarbete med vården och används redan idag av ett stort antal vårdaktörer, 123 av Sveriges kommuner, regionalt driven vård, företagshälsovård samt privata vårdaktörer.

Två kliniska studier har genomfört och det finns nu evidens på att Previct har en klinisk effekt samt att mätmetoden är ”state of the art” när det gäller att följa ett alkoholberonde över tid med hjälp av bland annat så kallade digitala biomarkörer.

Vården skrddarsyr lätt en individanpassad vårdplan i en webbaserad Vårdportal och patienten får med sig en trådlös alkoholmätare i fickformat hem. Patienten utför nykterhetstester med foto id 3-5 gånger per dag. Appen som patienten dagligen jobbar med kan beskrivas lite som en personlig coach, där man får stöd med att skapa positiva beteendeförändringar, rapportera mående, KBT O MI uppgifter och verktyg, stöd och motivation samt möjlighet att snabbt få hjälp om man är på väg mot ett återfall. Informationen sänds till vårdgivaren i realtid som även kan få varningar om risk för återfalll föreligger med hjälp av de digitala biomarkörerna. Vården får ävent lättöverskådligt information inför behandlingstillfällena. Även närstående kan få ta del av varningar om nykterhetstest uteblir, påvisar alkohol för att kunna ge ett extra stöd eller att säkra att barn inte befinner sig i otrygga miljöer.

Prevct möjliggör att ge rätt stöd till rätt individ i rätt tid och ha en möjlighet att prioritera patienterna utifrån ett vårdbehov och alltid med mätdata som grund.

För vårdtagaren innebär det en stor frihet att själv i sin egen hemmiljö kunna utföra stora delar av vården och motiveras till positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat. Dessutom är det en trygghet att veta att vården vet hur det går i realtid och vid problem ger möjlighet att agera.

Vården sker alltid på vårdtagarens villkor och behandlingen sker till stor del i patienten vardag. På så sätt blir patienten delaktig och långsiktiga resultat kan erhållas.

Produktbilder

Behov och nytta

För vårdtagaren innebär det en stor frihet att själv i sin egen hemmiljö kunna utföra stora delar av vården och motiveras till positiva beteendeförändringar för långsiktiga resultat, där patienten blir aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess. Dessutom är det en trygghet att veta att vården vet hur det går och kan ingripa vid behov.

Exempel på produktimplementering

Previct används idag framgångsrikt i 123 kommuner i Sverige, i företagshälsovård, regionalt driven vård och hos privata vårdaktörer. Finlands största nationella center för beroendevård A-klinikka använder idag Previct och arbete har även påbörjats i Norge.

  • Användardata och personuppgifter hanteras efter gällande lagar och föreskrifter, mer detaljerad information lämnas på begäran.

Licensavgift per patient och månad.

Om du eller en närstående skulle önska en Previct kan du vända dig till oss på Kontigo Care så hjälper vi dig hitta din närmsta vårdkontakt som idag jobbar med Previct eller så frågar du efter Previct hos socialtjänsten i den kommun där du bor.

Är du vårdgivare och skulle vilja veta lite mer om Previct vänder du dig till Kontigo Care så berättar vi mer och vi kan även sätta dig i kontakt med någon av alla våra referenser.
Läs mer på vår hemsida.
Länk till hemsida 

Telefonnummer: 018 – 410 88 80

Kontakt

Länk till webbutik

Om företaget

Kontigo Care AB är ett nytänkande forsknings och utvecklingsföretag som är ISO 13485 certifierat. Kontigo Care har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Vi är agila, nyfikna och visionärer och som vårt namn antyder på spanska – Kontigo – med dig, vill vi vara en naturlig del in i framtiden och vården. Kontigo Care är mycket stolta över att 2018 på nordens största vårdmässa, Vitalis erhållit det prestigefyllda priset ehealth award som en leverantör av Sveriges bästa ehälsolösning.

Rulla till toppen