PosifonCare Navy

PosifonCare Navy

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Posifon Navy är ett trygghetslarm med många och smarta funktioner i ett diskret format. Den analoga urtavlan visar aktuell tid och via klockans krona kan användaren enkelt larma och tala med utvald person. Navy har öppningsbart och låsbart armbandsalternativ vilket skapar förutsättningar för användning för flera målgrupper.

Posifon Navy kan positionera inomhus med hjälp av fyrar. En fyr har en räckvidd på 5-10 meter beroende på lokala förutsättningar. PosifonCare kan om det önskas skicka larm när användaren lämna bostaden och kan då användas som ett smart dörrlarm. Navy har en standby tid på två till sju dagar beroende på valda inställningar samt vald energisparfunktionalitet. Fulladdad är Posifon Navy på mindre än 2 timmar.

Produktbilder

Behov och nytta

PosifonCare tillsammans med GPS-larmet Posifon Navy är ett stöd för de som önskar en klocka utrustad med ett mobilt trygghetslarm som fungerar såväl inomhus som utomhus. PosifonCare är resultatet av att flera kommuner gick samman i en forskning- och utvecklingsmiljö där de ville få medborgare att bibehålla och stärka fysik aktivitet såväl självständigt som tillsammans med andra. Fokus var att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Alla funktioner och dess inställningar görs på distans i PosifonCare där flera GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett. PosifonCare möjliggör således individanpassning för att möta flera behov och önskemål.

Exempel på produktimplementering

GPS-larm används idag av majoriteten av Sveriges kommuner. Vi delar gärna med oss av kontaktpersoner till dig.

Kontakta oss så tar vi fram en kontaktperson efter dina önskemål och behov.

  • PosifonCare är ett verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med flera kommuner i ett forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Vi kan idag erbjuda sju olika modeller av GPS-enheter som alla är fullt ut integrerade med PosifonCare.
  • IT-säkerhet och säker hantering av personuppgifter är av allra största vikt vid användande av GPS-larm.
  • GPS-larm genererar indirekta personuppgifter (positioner var en person befinner sig mm). Vi har därför ansträngt oss i denna fråga för att kunna säkerställa att vi erbjuder en kvalitetssäkrad och tillförlitlig tjänst.
  • Vid önskemål finns en omfattande dokumentation krig IT-säkerhet.

PosifonCare används av såväl kommun som privatperson och har då olika modeller för detta. För mer information hänvisas till hemsidan

Posifons tjänster erbjuds av över hundra kommuner. Kontakta Posifon för mer information.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet. För att nå detta ska Posifon, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm, och medicinpåminnare. Posifon har sedan starten aktivt drivit på utvecklingen för att vi alla ska kunna använda larm som fungerar även ute.

Rulla till toppen