GPS-larm Active

GPS-larm Active produktbild

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Trygghet ute och inne med PosifonCare och Posifon Active.
PosifonCare tillsammans med Posifon Active är ett GPS-larm som designmässigt liknar ett aktivitetsarmband utvecklat med fokus på den aktive personen som önskar eller är i behov av stöd vid självvalda larmtillfällen. Active erbjuder en diskret larmknapp inbyggt i armbandets display som med fördel även kan användas som en digital klocka. För att bibehålla en aktiv och trygg miljö såväl inne som ute för den som önskar eller är i behov stöd är Active ett mycket bra alternativ.
Posifon Actives målgrupp är oftast en aktiv person som inte vill riskera att bli övervakad av andra. Active är nämligen ett mobilt trygghetslarm som enbart förmedlar sin position när användaren av larmet trycker på larmknappen. Vid tryck i fem sekunder på klockans ovansida initieras ett larm vilket även möjliggör samtal. När larm aktiveras ges tydlig respons med ljud och ljussignal om att larmförloppet har startats.
Active är mycket stilig, diskret och finns i färgerna svart och beige. En stor styrka med Posifon Active är dess batteritid. Med stöd av små Bluetooth-fyrar sparar GPS-larmet ytterligare batteritid. Posifon Active är vattentät för dusch.
Flera kommuner har i en forskning- och utvecklingsmiljö utvecklat PosifonCare med fokus på alla de aspekter som krävs för att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Alla funktioner och dess inställningar görs på distans i PosifonCare där fler GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett.
För mer information kontakta Posifon via hemsidan, länk till hemsidan: www.posifon.se 

Produktbilder

Behov och nytta

Trygghet ute och inne med PosifonCare och Posifon Active.
PosifonCare tillsammans med Posifon Active är ett GPS-larm som designmässigt liknar ett aktivitetsarmband utvecklat med fokus på den aktive personen som önskar eller är i behov av stöd vid självvalda larmtillfällen. Active erbjuder en diskret larmknapp inbyggt i armbandets display som med fördel även kan användas som en digital klocka. För att bibehålla en aktiv och trygg miljö såväl inne som ute för den som önskar eller är i behov stöd är Active ett mycket bra alternativ.
Posifon Actives målgrupp är oftast en aktiv person som inte vill riskera att bli övervakad av andra. Active är nämligen ett mobilt trygghetslarm som enbart förmedlar sin position när användaren av larmet trycker på larmknappen. Vid tryck i fem sekunder på klockans ovansida initieras ett larm vilket även möjliggör samtal. När larm aktiveras ges tydlig respons med ljud och ljussignal om att larmförloppet har startats.
Active är mycket stilig, diskret och finns i färgerna svart och beige. En stor styrka med Posifon Active är dess batteritid. Med stöd av små Bluetooth-fyrar sparar GPS-larmet ytterligare batteritid. Posifon Active är vattentät för dusch.
Flera kommuner har i en forskning- och utvecklingsmiljö utvecklat PosifonCare med fokus på alla de aspekter som krävs för att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Alla funktioner och dess inställningar görs på distans i PosifonCare där fler GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett.
För mer information kontakta Posifon via hemsidan, länk till hemsidan: www.posifon.se 

Exempel på produktimplementering

GPS-larm används idag av majoriteten av Sveriges kommuner.

Vi delar gärna med oss av kontaktpersoner till dig. Kontakta oss så tar vi fram en kontaktperson efter dina önskemål och behov.

PosifonCare är ett verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med flera kommuner i ett forsknings- och utvecklingsprojekt

Vi kan idag erbjuda sju olika modeller av GPS-enheter som alla är fullt ut integrerade med PosifonCare.

IT-säkerhet och säker hantering av personuppgifter är av allra största vikt vid användande av GPS-larm.

GPS-larm genererar indirekta personuppgifter (positioner var en person befinner sig mm).

Vi har därför ansträngt oss i denna fråga för att kunna säkerställa att vi erbjuder en kvalitetssäkrad och tillförlitlig tjänst.

Vid önskemål finns en gedigen dokumentation krig IT-säkerhet.

 

Alla uppgifter finns på vår webbshop, länk till webbshop: www.posifon.se

Länk till webbshop: www.posifon.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Posifon AB är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade mobila trygghetslarm. Vi är ett kundnära och innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Posifon är ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen.

Rulla till toppen