Motiview

Mothiview, träningscykel med film och ljud

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Motiview är enkelt att använda och stimulerar äldre och personer med demens att bli mer fysiska och kognitivt aktiva. Med hjälp av en träningscykel, film och ljud kan användaren ta en cykeltur i kända omgivningar och barndomsminnen.
Det ständigt växande videobiblioteket innehåller över 2200 filmer, framkallar minnen och ger sinnesintryck som inspirerar till ökad fysisk aktivitet och social deltagande.

Motiview används idag av äldre och seniorer – både inom offentlig och privat sjukvård i sju länder. Detta omfattar vårdhem, särskilda boenden, dagcenter, seniorcenter,
hemtjänst, rehabilitering och privata hem.

Varje år arrangerar vi Road Worlds for Seniors för alla våra kunder, världens enda mästerskap i cykling för seniorer!

Produktbilder

Behov och nytta

Genom att använda Motiview uppnår man flera vinster:

Fysiska vinster
Bättre rörlighet, mindre smärta, färre fall och en upplevelse av bättre hälsa är bara några av effekterna som våra användare upplever. Detta leder till ökad självtillit och delaktighet i vardagsaktiviteter.

Mentala vinster
Motiview visar positiva effekter på mental hälsa. Minnesåterkallelse, tillsammans med bättre självkänsla och minskning av ångest och rastlöshet, ger bättre livskvalitet och upplevs meningsfullt.

Sociala vinster
Social aktivitet och tillhörighet är bra för hälsan och en engagerande social miljö är nyckeln till att leva ett bra liv. Motiview ger inspiration till de goda samtalen.

Exempel på produktimplementering

Vi har för närvarande 800 kunder i sju länder. Karlstads kommun är den största kunden i Sverige. Motiview är här implementerat på 10 olika boenden.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

För att komma åt Motiview måste du betala en årlig licensavgift.

Det finns ingen interaktion mellan cykeln och Motiview. Därför kan du använda vilken cykel som helst tillsammans med Motiview

Kontakta oss för mer information och få ett erbjudande
kontakta@motiview.se

Länk till webbutik: https://motiview.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Motitech är ett norskt företag som startades 2013. Huvudkontoret ligger strax utanför Bergen på Norges västkust, men Motitech har även kontor i London och i Ottawa, Kanada.

Rulla till toppen