DigiRehab

äldre man som tränar

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

DigiRehab är välfärdsteknik för fysisk träning av äldre personer. Träning med DigiRehab gör vårdtagarna starkare, ökar livskvaliteten och minskar behovet av vård och omsorg.

Med DigiRehabs onlinetjänst tränar vårdtagaren med utbildad vårdpersonal i vårdtagarens hem. En träningsperiod är 12 veckor med två träningstillfällen per vecka. Perioden startar med en bedömning av den äldres aktuella vårdbehov och fysiska funktionsförmåga. Utifrån denna bedömning skapar DigiRehab automatiskt ett individuellt anpassat träningsprogram. Bedömningen upprepas var 4:e vecka för att följa vårdtagarens framsteg. Om personen kan, går det även att träna självständigt med DigiRehabs app.

Produktbilder

Behov och nytta

DigiRehab gör det möjligt att investera i träningsinsatser där det är som mest meningsfullt, både för individen men också för kommunen. Det betyder att DigiRehab med fördel kan användas

– till att tidigt upptäcka äldre personer som behöver bli starkare för att fördröja behovet av vårdinsatser.

– till att bryta den uppåtgående trenden av ökade vårdinsatser.

– till att öka livskvaliteten för de vårdtagare som bor på äldreboende.

Efter mer än 12 000 genomförda träningsinsatser vet vi att vårdtagare som tränar med DigiRehab kan minska sitt behov av hjälp med 30-45 minuter efter en genomförd träningsperiod. Vårdtagarna blir generellt sett starkare och får mer krafter till att utföra aktiviteter självständigt, som att gå på toaletten, vända sig i sängen och resa sig upp från en stol. När en aktivitet blir lättare att utföra själv, ber vårdtagarna i mindre utsträckning om hjälp.

Med DigiRehab får vårdtagarna en ökad livskvalitet, personalen en större arbetsglädje och kommunen minskade kostnader. Fördelarna är tydliga, vilket gör det till en bra investering för kommunen.

Exempel på produktimplementering

Äldreomsorgen i Höganäs kommun

Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

DigiRehab kostar 740 kr per vårdtagare i månaden och kostnaden står kommunen för.

Implementeringen kostar 14 900 kr för teknisk uppstart av DigiRehab samt integration med kommunens it-system.

Det tillkommer även en kostnad för utbildning av vårdpersonal på 7 900 kr per utbildningsdag.

DigiRehab är en molntjänst och går att köpa genom att kontakta oss på mail eller via telefon. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida.

https://digirehab.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

DigRehab marknadsförs i Sverige av det danska företaget Intelligent Wellbeing Creation ApS (IWC) som har dotterbolag i Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland.

IWC:s styrelse består av tre personer under ledning av Niels Heuer som också är VD för DigiRehab A/S. DigiRehab A/S har funnits sedan 2014 och gått med vinst de senaste 5 räkenskapsåren.

Rulla till toppen