RoomMate

Produktbild Roommate

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

RoomMate är den senaste generationen trygghetskamera som både skyddar brukarens integritet och underlättar tillsynen. Genom att tillsynen sköts med hjälp av IR- kameror avpersonifieras brukaren automatiskt vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt andra trygghetskameror behöver inte heller personalen göra kontinuerliga inspektioner. Istället larmar RoomMates inbyggda Bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp.

RoomMate har inbyggd Bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp i sängen, befinner sig onaturligt länge på badrummet etcetera. Den möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal vilket underlättar hanteringen vid olyckor samt den skickar varningar via sms, e-post, MMS eller via webben.

Produktbilder

Behov och nytta

RoomMate är en smart fallsensor som ökar tryggheten och bidrar till en ökad självständighet hos den boende. Genom en anonymisering bidrar den även till ökad integritet med tre olika bildlägen; enbart text, anonymiserad bild samt gråskala. Du som användare får en trygg boendemiljö där kritiska händelser upptäcks snabbt och du kan få stöd direkt via tvåvägskommunikation/direktkommunikation. Då personal kan se vad som händer i rummet minskar de falska larmen och du som boende blir mindre störd i din vardag. Om anhöriga är på besök kan sensorn enkelt stängas av, den kommer automatiskt gå igång igen efter två timmar om man glömmer sätta igång den.

Exempel på produktimplementering

Implementerad i verksamheter inom särskilt boende och ordinärt boende, till exempel Hedvigsgården i Upplands väsby.

  • Enligt GDPR. Bilder från sensorn sparas i 30 minuter.
  • Rådata i textformat sparas på intern server/molntjänst.
  • Namnuppgifter fylls i av verksamheten men rekommendation är att det ej ska gå att identifiera vem datan handlar om utanför verksamheten.

Betalningsmodell antingen engångskostnad eller leasing.

Kontakt med Nordic Weltech.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Nordic Weltech AB är ett svenskt företag som aktivt arbetar med att implementera modern välfärdsteknik i vård- och omsorgen.

Vår affärsidé är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik.

Rulla till toppen