Salus mea

Produktbeskrivning

Ett smart och säkert kommunikationsverktyg som stärker trygghet och samverkan mellan personal, enskilda och anhöriga för en god omsorg och en nära vård!
Väl lämpat för e-Tillsyn inom flera sorts verksamheter!

Trygghet
Med hjälp av mobilen bär användaren alltid med sig sitt trygghetslarm och kan larma om en nödsituation skulle uppstå. Det skapar inte bara trygghet för användaren utan även för anhöriga. Larmet går även att komplettera med smartwatch och/eller larmknapp.

Självständighet
Ett digitalt hjälpmedel som möjliggör att kunna bo hemma längre och leva ett mer självständigt liv. Med ett fortsatt egenansvar med hjälp till självhjälp.

Gemenskap
Till skillnad från andra traditionella trygghetslarm som ökar isolering i hemmet, bidrar Salus mea till en tryggare och mer aktiv tillvaro som ger meningsfullhet i gemenskap med andra.

Titta gärna på videon och läs mer om funktioner på vår hemsida.

Länk till video 
Länk till hemsida

Produktbilder

Behov och nytta

Användaren
Salus mea är skapad för dig som känner behov av att öka din trygghet utan att samtidigt riskera att bli isolerad i hemmet eller för dig som vill bibehålla din trygghet genom livet och dess rörliga behov. Salus mea är mycket mer än ett traditionellt trygghetslarm med sin proaktivitet som till exempel varningar för fallrisker.

Larma själv
Med Salus mea kan användaren larmar själv. En knapp kan sitta diskret integrerad i ett armbandsur eller vara en inbyggd funktion i mobiltelefonen. Detta kräver att användaren själv förstår och klarar av att aktivera larmfunktionen.

Anpassad larmkedja
Larmet går direkt till utvalda personer så som anhöriga, vänner och/eller eventuell vårdgivare. Om larmet blir obesvarat går larmet automatiskt till en larmcentral som är bemannad dygnet runt alla dagar.

Följ mig
När du känner dig otrygg kan du dela din plats med vän eller anhörig. Personen kan då följa dig på en karta tills du känner dig trygg igen, då kan du säkert avsluta att dela din plats.

Larm vid fall
Salus mea aktiverar ett larm när telefonen utsätts för ett fall, stöt eller blir liggande. Funktionen kan du enkelt slå på/av för att undvika eventuella falsklarm.

Geografisk trygghetszon
Du kan själv bestämma inom vilket område som är trygghetszonen där användaren kan röra sig fritt. Om användaren går utanför trygghetszonen aktiveras larmet.

Tidsinställt larm
Larm aktiveras automatiskt efter en förutbestämd tidsperiod och plats om användaren skulle vara medvetslös eller oförmögen att själv kunna larma.

Videosamtal / eTillsyn
Salus mea erbjuder användaren videosamtal till sina kontaktpersoner. Videosamtal är ett alternativ i situationer då man vill kunna se och prata med användaren.

Aktiv eftersökning
Anhöriga eller vårdgivare tar ett aktivt beslut att söka efter användaren och tar reda på dennes position. Positionering kan då ske via en larmcentral som meddelar var telefonen befinner sig.

Digital ledsagning
Promenadstödet som Salus mea ger skapar en trygghet hos personer med kognitiv svikt som har försämrad orienteringsförmåga ute på t.ex. promenader.

Exempel på produktimplementering

LSS samt ordinärt boende.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter.

Licensavgift per månad.

Kontakta Salus mea.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Salus mea håller till på Founders Loft i centrala Göteborg, en fristående inkubator för att stötta entreprenörer och företag i deras utveckling.
Vi är idag fyra fem produktutvecklare samt ett marknadsteam på tre personer, under ledning av vår VD Peter Kronvall.

Bolaget har utvecklat en SaaS-tjänst som ligger i framkant inom välfärdsteknik.

Ett mobilt arbetssätt som skapar personcentrerad trygghet med mobilt trygghetslarm och kommunikationsverktyg för medborgare, personal och anhöriga. Detta har gjorts med små resurser av entreprenören och konsulter. Utvecklingen har nu kommit så långt att en skalbar miljö behöver säkerställas, först i Sverige och sedan Europa.

Rulla till toppen