Minnity appen

Minityappen på iPhone och iPad

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och Broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Minnity appen är till för vårdpersonal och fungerar som både ett kommunikationsverktyg och en inlärningsplattform. Appen är enkel att förstå, lätt att använda och hjälper till att skapa ett individualiserat bemötande för varje vårdtagare inom äldreomsorg.
Minnity appen tillåter bättre koordination mellan omsorgspersonalen, vårdtagare och deras anhöriga. Den erbjuder ett säkert och smidigt sätt att kommunicera samt förstå unika behöv av varje kund.

Produktbilder

Behov och nytta

Genom Minnity får omsorgspersonal ökad arbetsnöjdhet och utvecklar personcentrerad vårdkompetens. Appen förenklar kommunikationen inom vårdteamet och effektiviserar hur tiden hos varje vårdtagare kan spenderas. Äldre individens behov och preferenser blir förstådda och den blir mer bekväm med vårdgivarna. Tack vare koordinerad kommunikation mottar individen vård av konsekvent kvalitet och kontinuitet. Även individens närstående inkluderas i kommunikationen med vårdteamet.

Exempel på produktimplementering

Produkten har ännu inga exempel på produktimplementering.

  • Säker individuell inloggning är tillgänglig genom BankID.
  • Personlig data krypteras i systemet.
  • Företaget fortlöpande säkerställer konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos informationssystemet.
  • Vi testar och utvärderar regelbundet effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.
  • Tjänsten har förmågan till gallring och rättning av enskilda personuppgifter.
  • Personlig data ägs av omsorgsverksamheten och överförs inte till tredje parter.

Vi erbjuder licenser för företag. Priset beror på antalet kundprofiler i appen. Betalning sker månadsvis eller årsvis.

Försäljning sker genom direktkontakt med Minnity. Länk till webbutik: https://www.minnity.com/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Minnity vill vi erbjuda de bästa digitala verktyg och utbildningsplattformen för äldreomsorg i världen. Företaget grundades i 2018 i Stockholm av Katarzyna Hess-Wiktor som är doktorerad inom psykologi och har i mer än 10 år utbildat personal inom äldre- och demensomsorg samt Przemek Wiktor som har över 15-års erfarenhet av mjukvaruutveckling och IT-projektledning med hög säkerhetskrav. Teamet består nu av 6 personer och företaget genomför pilottester av produkten i Sverige och Frankrike.
Produkten utvecklas med finansiellt stöd från Vinnova samt med hjälp av Karolinska Institutet Innovations, EIT Health, H2 Health Hub samt Stockholm Digital Care.

Rulla till toppen