MedTech20

4 ringar där det står: trygghet, integritet, socialt deltagande, bekvämlighet. Fyrkant i mitten där det står medicinteknisk produkt.

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

MedTech20 bidrar med data som hjälper beslutsfattare att förstå nyttan av medicinteknik från ett patientperspektiv. Närmare bestämt hur medicinteknik påverkar patienterna i deras vardag.

Det är ett utvärderingsinstrument som består av 20 vetenskapligt validerade frågor om produktegenskaper, inom kategorierna Trygghet, Integritet, Socialt deltagande och Bekvämlighet. Genom att patienter får svara på hur de upplever en produkt i vardagslivet får man en produktprofil utifrån användarnas perspektiv.

Hälsonyttan med medicintekniska lösningar, digitala välfärdstjänster och hjälpmedel kan många gånger vara ganska marginell, eller i vissa fall, saknas den helt. Trots detta har dessa produkter och tjänster en central del i användarnas liv och förhöjer livskvaliteten inom andra områden.

MedTech20 kan beskrivas som ett komplement för att förstå hela nyttan med en medicinteknisk lösning, eller som ett alternativ när ingen hälsoeffekt finns att mäta. Välbefinnande består såklart inte bara av avsaknaden av fysisk sjukdom. MedTech20 mäter den nytta som uppstår utöver den medicinska, dvs den vardagsnära livskvaliteten.

MedTech20 består av ett frågeformulär, och en digital lösning för datainsamling och resultatanalys. För den som vill genomföra undersökningar på egen hand, kan frågeformuläret tillhandahållas på licens.

Produktbilder

Behov och nytta

MedTech20 utgår från tesen att människor som förlitar sig på medicinteknik inte skiljer sig från andra personer i den bemärkelsen att de vill leva ett fullgott liv precis som alla andra. Med andra ord vill användare av medicinteknik, precis som alla andra, känna sig trygga i vardagen, kunna umgås med vänner, inte uppleva obehag och leva ett självständigt liv.

För att företag, regioner och sjukvård ska kunna utveckla, upphandla och implementera medicintekniska lösningar, digitala välfärdstjänster och hjälpmedel som faktiskt ger den tilltänkta nyttan behöver de involveras som använder dessa lösningar. För att kunna uppnå en vård som utgår från patientens behov ställer MedTech20 vetenskapligt validerade frågor kring hur medicintekniska lösningar påverkar patienten i vardagslivet.

Exempel på produktimplementering

MedTech20 har använts av såväl företag som regioner. Ett antal av användningsområdena är stomi, diabetes, integrerade benproteser, portabla syrgastuber etc.

  • All hantering av personuppgifter sker enligt GDPR samt enligt Etikprövningsmyndighetens beslut, när så är tillämpligt

Vi erbjuder ett antal olika tjänster, däribland licens för användning av MedTech20, en digital tjänst för datainsamling och standardiserade rapporter, konsulttjänster för arbete kring studie etc.

Vänligen ta kontakt med oss via hemsidan.

https://www.medtech20.com/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

MedTech20 var tidigare en del av Nordic Health Economics, numera PharmaLex GmbH, som grundats och tidigare drevs av Ingela Björholt. Vid försäljningen av Nordic Health Economics, behöll Ingela Medtech20 och skapade det nya bolaget, NHE Licence. Ingela driver idag företaget som ett familjebolag tillsammans med sin son, Carl.

Metodartikeln för MedTech20 publicerades 2017 men bolaget började inte jobba aktivt mot marknaden förrän hösten 2020.

Rulla till toppen