TryggV & Sara

Produktbild TryggV & Sara

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Med det unika systemen TryggV & Sara ökar vi tryggheten för individen samtidigt som vi kan ersätta antalet tillsynsbesök. Systemen är anpassade för särskilt och ordinärt boende, där vi idag erbjuder två olika typer av hårdvara.
Systemen är baserat på radarteknologi dvs ingen bild registeraras och vi kan därmed också erbjuda en rad unika funktionaliteter.

Systemen monitorerar hela dygnet, varje sekund utan att göra intrång i den boendes personliga integritet.

Hemtjänstpersonal & verksamheten kan via vår mobilapplikation enkelt se om den boenden befinner sig i sängen eller är uppe och rör på sig.

Systemet larmar helt automatiskt vid en fallolycka via följande; push notis, SMS, automatisk uppringning och e-post.

​Vid ett larm finns också möjligheten att tal-kommunicera via systemet, per automatik kopplas ett samtal upp mellan den boende och utpekad personal.

Funktioner via TryggV & Sara:
# Automatiskt larm vid fall (push notis, tal kommunikation, SMS etc.)
# Automatisk uppringning till utpekad vårdgivare för tal-kommunikation
# Närvaro i rum & i unika zoner så som sängen, toalett, soffa etc.
# Unika regelverk kopplat till rörelsemönster och avvikelser
# Möjlighet att monitorera andningsmönster RPM

Produktbilder

Behov och nytta

TryggV & Sara identifiera om den boende har ramlat och larma automatiskt till vårdgivare eller anhöriga, detta förebygger att den boende blir liggande längre tid utan hjälp.

Skapar möjlighet att minska rutinmässiga besök för att optimera personalutnyttjandet samt använda tiden till en mer värdeskapande vardag för verksamheten och brukaren.

Skapar en tryggare vardag för verksamheten, anhöriga samt den boende.

TryggV & Sara samlar in omfattande data om den boendes aktivitet som kan användas för att upptäcka tecken på försämrad fysisk eller mental hälsa.

TryggV & Sara är anpassat för att verksamheterna skall kunna bred införa systemen dvs vi erbjuder väldigt effektiva kostnadsmodeller för att skapa effektnyttor över tid.

Funktioner TryggV & Sara:

 • 100% automatiskt larm (inga knappar eller bärbara enheter)
 • Multifunktionell avkänning, närvaro, i eller ut ur sängen, falldetektering etc.
 • Monitorerar varje sekund 24 timmar om dygnet samt fungerar under alla ljusförhållanden.
 • Upprätthåller och beaktar den personliga integriteten dvs ingen kamera
 • Strömförsörjning dvs inga batterier samt ”over-the-air” uppdateringar
 • Tvåvägskommunikation via talfunktion
 • Enkel installation
 • Monitorering på distans med realtids status via mobilapplikation, webbgränssnitt alternativt systemintegration.
 • Möjlighet att skapa unika regelverk/larm kopplat till tid, händelser och zoner tex. om den boende lämnar sängen under natten alternativt gör det upprepade gånger skickas automatiskt ett larm. 

Exempel på produktimplementering

Implementerad i verksamheter inom särskilt boende och ordinärt boende.

Exempel på ordinärt boende: Uddevalla Kommun utvärderar idag systemet som en av modell kommunerna för SKR.

Exempel på särskilt boende: Vingåkers Kommun

Vi erbjuder även tjänsten till anhöriga via tex Omsorgsportalen.

 • Samtlig data lagras via molntjänst i Sverige, vi undviker att hantera persondata i systemen (kan hanteras och krypteras om så efterfrågas).
 • Vi lagrar eller hanterar ingen bild eller film.
 • Samtliga överföringar krypteras med ”https” eller ”aes256”, all lagring krypteras i enlighet med ”aes256”.

Vår standardmässiga affärsmodell bygger på leasing av grundtjänst, finns möjlighet att addera ytterligare tjänster och funktioner. Vi erbjuder även möjlighet att teckna funktionsavtal. Finns även möjlighet till engångskostnad utan leasingavtal. Vänligen kontakta oss för fördjupad dialog.

Vänligen kontakta någon av oss på Sensapp för inköp och support.

Länk till e-post: info@sensapp.se

Länk till webbutik: https://www.sensapp.se/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Sensapp arbetar med tjänster inom välfärdsteknik med verksamheten och människan i fokus. Vi tillhandahåller ett unikt koncept för att skapa trygghet i hemmet och på äldreboende.

Rulla till toppen