Suvanto Medicinpåminnare

Suvanto medcinpåminnare

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Medicinpåminnare – stöder den äldres vardag

Suvanto Cares Medicinpåminnare DoseCan erbjuder lättnad och regelbundenhet för den äldres vardag! Den påminner automatiskt den boende om att ta sin medicin enligt medicineringsschemat. Medicinpåminnare utlöser ett larm i anhörigas och vårdpersonalens telefon- och kontrollvyer om en läkemedelsdos som har glömts bort.

Suvanto Care stöder äldre med att klara sig hemma i den egna vardagen. Suvanto Care säkerhetsanordningar för hemmet säkerställer att den äldre personen rör sig, sover, äter och tar sina mediciner som önskat. Medicinpåminnare tillför den äldres liv regelbundenhet.

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården.
Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen