Suvanto Med

Suvanto med lokaliserare

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Med – Att röra sig tryggt utanför hemmet

Lokaliseraren som behändigt följer med personen utlöser automatiskt ett larm om personen faller omkull eller lämnar det angivna området. Med hjälp av den medföljande enheten kan man kalla på hjälp genom att trycka på SOS-knappen, vilket samtidigt förser hjälparen med information om den plats begäran om hjälp skickas ifrån Enheten kan också användas som högtalartelefon – man kan ringa upp den direkt från en telefon.

Tjänsten Suvanto Med gör det möjligt för personer vars funktionsförmåga har försämrats på grund av ålder eller annan orsak att röra sig tryggt och idka utomhusaktiviteter. Med hjälp av tjänsten kan exempelvis äldre bättre bibehålla sin rörelse- och funktionsförmåga, eftersom den trygghet som Suvanto Med medför inspirerar dem till att också röra sig utanför hemmet. Med-enheten är mer funktionell och mångsidig jämfört med ett traditionellt trygghetsarmband.

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården.
Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen