Suvanto Hemma

suvantolösningar som kan användas i hemmet

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Hemma – Så du kan bo bekymmersfritt.

Suvanto Hemma följer en äldre persons vardag på ett sätt som respekterar hens integritet. Tack vare tjänsten kan en äldre person tryggt bo i sitt eget hem så länge hen själv önskar. Diskreta säkerhetsanordningar som placeras ut i hemmet garanterar att den äldre personens vårdpersonal och närmaste krets i avvikande situationer informeras i realtid.

Det helt automatiserade systemet lär sig, utan att göra intrång på den boendes dagliga liv, hens dagliga rutiner och samlar information om avvikelser. Baserat på den kontinuerliga informationen kan hjälpare dra slutsatser om förändringar i den boendes välbefinnande. Suvanto Hemma utlöser automatiskt ett larm vid betydande avvikelser från vardagens rutiner, vilket innebär att hjälpen snabbt är på plats.´

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården.

Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen