Suvanto Egenmätning

suvanto produkter och tjänster för egenmätning

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Suvanto Egenmätning – egenmätning säkerställer observationen av äldre personers välbefinnande på distans

Med Suvanto Egenmätning kan man på eget initiativ följa mätningar som görs hemma. Mätdata överförs automatiskt till de närståendes och vårdpersonalens Suvanto Care-applikation, som automatiskt varnar vid avvikande värden eller en bortglömd mätning.

I tjänstepaketet Suvanto Care utförs observationen av äldre personers aktiviteter både med hjälp av traditionell rörelsedetektering och kroppsigenkänningsteknik. För uppmätningen av människans kroppstemperatur utnyttjar Suvanto Care detekteringsteknik, med vars hjälp noggrann information genereras till Suvanto Care-övervakningsenheten.

Suvanto Care har flera olika lösningar.  Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster och produkter!

Produktbilder

Behov och nytta

Suvanto moderniserar hemvården.
Suvanto Care moderniserar den dagliga hemvården/hemtjänsten med tekniska lösningar som stödjer vårdarbetet. Dem tekniska lösningarna är integrerade i ett och samma tjänsteplattform. Detta gör att man undviker behovet av flera system som kan skapa problem mellan olika tekniska lösningar.

Exempel på produktimplementering

Utbredd inom en stor del av finska hemtjänsten och olika kommuner i Finland.
www.suvantocare.fi/sv

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Suvanto Care är ett säkerhetsföretag som grundades 2014 i Rovaniemi. År av utvecklingsarbete har försökt komma till rätta med en brist som märkts starkt inom vårdsektorn – en servicelösning som omfattar ett tryggt och fullvärdigt boende hemma för äldre.
Som ett välbefinnande teknikföretag förebygger Suvanto Care också trängsel inom hälsa och socialt arbete. Som ett framåtblickande företag säkrar det en ännu säkrare framtid för var och en av oss med modern teknik och lösningar.

Rulla till toppen