SitnStand

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

SitnStand är ett hjälpmedel för personer som har svårt att resa sig från sittande till stående. Den ger frihet till användaren att på ett enkelt och tryggt sätt resa sig, när och var de vill. Det ger förutsättningar till att leva ett aktivt och självständigt liv och att kunna bo kvar hemma längre. Den är portabel och batteridriven för att enkelt användas i olika möbler hemma eller transporteras i bärväska för att ta med på resa och besök utanför hemmet. Avlastar anhöriga och omsorgspersonal från det svåra och tunga momentet att hjälpa någon att resa sig. Kan med fördel användas som ett rehabiliteringshjälpmedel, i hemtjänst och omsorgsboende.

Produktbilder

Behov och nytta

SitnStand- främjar både säkerhet och livskvalitet
Vi tar så många saker för givet i livet men när vi blir äldre börjar vissa saker som tidigare gjordes utan besvär bli utmanande. Ett vardagligt moment som att resa sig upp ifrån en stol kan därför bli svårt att utföra, med en ökad risk för att falla. De enkla sakerna blir svårare och det kommer en tid då lite extra hjälp behövs. Att ge förutsättningar till att fortsätta vara aktiv och självständig är ofta en viktig del i att känna livskvalitet.

  • SitnStand är Medicinteknisk CE klass 1 produkt. Den sparar inte användardata/personuppgifter.

I priset för Sitnstand ingår sittdynan, batteri, kabel för laddning och transportväska.

För mer information, bokning av demo och beställning av SitnStand sker genom kontaktformulär på ACT Medicals hemsida eller epost info@actmedical.se.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Hållbarhet, engagemang och stolthet,
ACT Medical erbjuder hjälpmedel och välfärdsteknik som riktar sig både direkt till brukare och till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Vi är måna om att alltid arbeta nära våra kunder och tidigt vara delaktiga i processen hur teknik kan bidra till att stötta och hjälpa individer att förbli självständiga och avlasta personal.

ACT Medical samverkar med många för att öka människors livskvalitet genom att tillhanda hålla hjälpmedel som ger trygghet, social interaktion och större självständighet. Våra hjälpmedel ska ge individer möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt och underlätta vardagen för anhöriga och personal.

Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och minskad tillgång på arbetskraft. Det gör att alla i samhället måste ta ansvar för att resurser används mer hållbart. ACT Medical visar på flera konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – sociala, miljömässiga och ekonomiska. Att använda hjälpmedel ger förutsättningar till en hållbar personal samtidigt som det leder till en högre kvalitet samt bättre ekonomi.

ACT Medicals ledord är hållbarhet, engagemang och stolthet. Ord som vi tillsammans med våra kunder omvandlar till handling (ACT) och något vi lever efter i allt vi gör, varje dag.

Rulla till toppen