Salus mea

SalusMea

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

DIGITALT TRYGGHETSLARM I MOBILEN
Det första certifierade trygghetslarmet för mobilen som skapar trygghet både i hemmet och utanför.

Trygghet
Med hjälp av mobilen bär användaren alltid med sig sitt trygghetslarm och kan larma om en nödsituation skulle uppstå. Det skapar inte bara trygghet för användaren utan även för anhöriga.

Självständighet
Ett digitalt hjälpmedel som möjliggör att kunna bo hemma längre och leva ett mer självständigt liv. Med ett fortsatt egenansvar med hjälp till självhjälp.

Gemenskap
Till skillnad från andra traditionella trygghetslarm som ökar isolering i hemmet, bidrar Salus mea till en tryggare och mer aktiv tillvaro som ger meningsfullhet i gemenskap med andra.

Titta gärna på videon och läs mer om funktioner på vår hemsida. 

Länk till video 
Länk till hemsida

Produktbilder

Behov och nytta

Användaren
Salus mea är skapad för dig som känner behov av att öka din trygghet utan att samtidigt riskera att bli isolerad i hemmet eller för dig som vill bibehålla din trygghet genom livet och dess rörliga behov. Salus mea är mycket mer än ett traditionellt trygghetslarm med sin proaktivitet som till exempel varningar för fallrisker.

Larma själv
Med Salus mea kan användaren larmar själv. En knapp kan sitta diskret integrerad i ett armbandsur eller vara en inbyggd funktion i mobiltelefonen. Detta kräver att användaren själv förstår och klarar av att aktivera larmfunktionen.

Anpassad larmkedja
Larmet går direkt till utvalda personer så som anhöriga, vänner och/eller eventuell vårdgivare. Om larmet blir obesvarat går larmet automatiskt till en larmcentral som är bemannad dygnet runt alla dagar.

Följ mig
När du känner dig otrygg kan du dela din plats med vän eller anhörig. Personen kan då följa dig på en karta tills du känner dig trygg igen, då kan du säkert avsluta att dela din plats.

Larm vid fall
Salus mea aktiverar ett larm när telefonen utsätts för ett fall, stöt eller blir liggande. Funktionen kan du enkelt slå på/av för att undvika eventuella falsklarm.

Geografisk trygghetszon
Du kan själv bestämma inom vilket område som är trygghetszonen där användaren kan röra sig fritt. Om användaren går utanför trygghetszonen aktiveras larmet.

Tidsinställt larm
Larm aktiveras automatiskt efter en förutbestämd tidsperiod och plats om användaren skulle vara medvetslös eller oförmögen att själv kunna larma.

Videosamtal
Salus mea erbjuder användaren videosamtal till sina kontaktpersoner. Videosamtal är ett alternativ i situationer då man vill kunna se och prata med användaren.

Aktiv eftersökning
Anhöriga eller vårdgivare tar ett aktivt beslut att söka efter användaren och tar reda på dennes position. Positionering kan då ske via en larmcentral som meddelar var telefonen befinner sig.

Digital ledsagning
Promenadstödet som Salus mea ger skapar en trygghet hos personer med kognitiv svikt som har försämrad orienteringsförmåga ute på t.ex. promenader.

Exempel på produktimplementering

Ett pilotprojekt har startat i en kommun i Skaraborg som kommer att pågå i 24 månader.
Kontakta oss för ytterligare information om projektet.

  • Tjänsten är certifierad enligt krav som ställs på ett digitalt trygghetslarm.
  • Företaget följer Dataskyddsförordningen, GDPR

Appen är kostnadsfri.
Senare under 2020 kommer fler funktioner, ansluta sensorer för e-hälsa och larmcentral att erbjudas som abonnemang per månad.

Anmäl dig till tidig access så skickas en inbjudan med instruktioner hur du laddar ner och kommer igång.
Länk för att anmäla dig för tidig access.

Du kan även bli inbjuden av någon som redan har Salus mea, sedan är det bara att följa instruktionerna i inbjudan för att komma igång.

Abonnemang kommer senare att erbjudas på Salus mea webbutik.
Länk till webbutik.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Age Labs är en startup som håller till på Founders Loft i Göteborg, en fristående inkubator för att stötta entreprenörer och företag i deras utveckling.

Grundaren har ordet
Efter ett högt fall på 30 meter där jag hamnade i koma i 20-dagar och dess långa rehabilitering som följd förändrades min bild på livet och vad som är viktigt.
För mig började resan med Salus mea redan våren 2008 när ryktet hade nått mig att det fanns en ny smartmobil ”iPhone”, som skulle vara något helt nytt.
Resan till New York bokades och jag kom tillbaka hem med fem iPhones. 2013 berättade jag för min kusin Maria om min idé att utveckla ett trygghetslarm för smartmobiler. Maria som då arbetade på Hjälpmedelsinstitutet berättade om arbetet med att skapa en standard för trygghetslarm.
Nästa steg blev att ansöka om ett medlemskap i den tekniska kommittén, som skulle ge mig den kunskap jag behövde för att utveckla framtidens digitala trygghetslarm. Det blev ett långvarigt arbete i kommittén som givit mig en bred kunskap och en förståelse för utmaningarna. Genom mitt engagemang i kommittén har jag fått förmånen att träffa många människor i branschen och fått insikter som jag kunnat använda i utvecklingen av Salus mea.

Scroll to Top