RotoBed

Rotobed

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Med en RotoBed®Free kan personer som har svårt att komma i och ur sängen själva klara i- och urstigning utan att behöva anstränga sig. Sängen körs upp med hjälp av en fjärrkontroll i stolsposition och roteras vinkelrätt ut mot rummet. Det tar mindre än en minut.

Produktbilder

Behov och nytta

RotoBed®Free är en vårdsäng som ger både användare och vårdpersonal en vardag med högre livskvalitet, mindre smärta och bättre arbetsmiljö. Sängen passar såväl överviktiga som långa och korta användare. Med en vridbar Roto-säng tar det mindre än en minut och ett enda knapptryck att komma upp från liggande till stående. Vi kallar det bra välfärdsteknik.

Exempel på produktimplementering

Sammanfattning Kungsbacka kommun:
Pilotstudiens resultat visar att Roto-bed ger vinster i personalkostnader/tid och arbetsbelastning när användandet av sängen innebär att förflyttningar kan ske utan dubbelbemanning och utan manuell kraft. För den boende har det aktuella fallet inneburit en bibehållen funktionsförmåga och ökad livskvalitet.

Sammanfattning Halmstad kommun: 
Under årets första fyra månader 2019 har vi provat två Rotobed Free och två Rotobed Care i olika verksamheter inom hemvårdsförvaltningen.
Fem patienter/kunder har hittills provat de fyra sängarna.
De enheter där sängarna placerats är korttidsenheten Bäckagård, Sofiebergs Äldreboende och Vallås äldreboende.
Fyra av fem patienter/kunder hade dubbelbemanning initialt. Under tiden som piloten har pågått har man kunnat gå från dubbel till enkelbemanning och patienterna/kunderna har blivit mer självständiga i sin förflyttning. Vi kan också konstatera att smärta vid förflyttning har minskat. Dock ska sägas att vi inte kan tillskriva sängen all förtjänst för det positiva resultatet. Det är en rad andra faktorer som bidrar till den positiva utvecklingen exempelvis träning, tid och minskad smärta.
Sammanfattningsvis kan sägas att sängarna har tillfört funktioner som underlättar patienten/kundens förflyttning och självständighet, samtidigt som personalen arbetsbelastning i olika moment har minskat. Sängen upplevs lätt att använda av patienter/kunder och personal.

  • ErgoNova sparar inte användardata/personuppgifter

Kontant eller hyra

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Vår affärsidé på ErgoNova:
Vi utvecklar och erbjuder koncept och hjälpmedel för avslappning,
återhämtning och ökat välbefinnande – på jobbet, i offentliga miljöer
och i hemmet. Vi hjälper företag och organisationer till
långtidsfriska medarbetare och vård- och
omsorgsgivare att minska och förebygga besvär hos personer med olika funktionsnedsättningar. 

Rulla till toppen