ProCare Turn

ProCare Turn

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

ProCare Turn är en programmerbar vändmadrass som kombinerar växeltryck med lägesändringar. Madrassen kan användas som ett komplement till manuella vändscheman men också som ett arbetstekniskt hjälpmedel i specifika tunga vårdsituationer för att lättare få brukaren att ligga på sidan.
Madrassen programmeras så att den lägesändrar brukaren efter valt tidsintervall. Graden av vändningar kan ställas i 10, 20 eller 30 grader. Vändningarna sker lugnt och stilla och brukaren kan få sin nattsömn ostörd.
Madrassen klarar att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m sårkategori 4.

Produktbilder

Behov och nytta

  • Brukaren kan få sin nattsömn ostörd då madrassen i hög grad kan komplettera ett ”manuellt” vändschema.
  • Brukaren behöver i mindre grad utsättas för smärtsamma, påfrestande manuella vändningar/lägesändringar.
  • God arbetsmiljö för vårdgivaren som kan reducera antalet tunga och påfrestande manuella lägesändringar.
  • Produkten fungerar i hög grad som ett arbetstekniskt hjälpmedel i ”tunga” vårdsituationer då madrassen i hög grad assisterar brukaren att hamna liggande på sidan, t.ex vid omläggning mm.
  • Konceptet kan vara ett stöd vid begränsade personella resurser och kostnadseffektiviserar därigenom vårdprocessen.

Exempel på produktimplementering

Konceptet kan användas i hemsjukvård, på äldreboenden och på sjukhus

  • Inga data sparas

Engångskostnad

GATE Rehab Development AB
Box 2
333 03 Reftele
Tel 0371/318 00

Länk till webbshop

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

GATE Återförsäljer produkten på den svenska marknaden.

Rulla till toppen