PictureMyLife

PictureMyLife

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

En kommunikationsplattform med bildstöd som ger ALLA möjlighet att dela livet, för ökad självständighet och delaktighet.
GDPR-säker, finns på webb, iOS- och androidapp för säker kommunikation. Man kan skriva text, ta egna foton och korta videofilmer, dessutom ingår bildbaserna Pictogram, Widgit, Ritade tecken samt teckenspråkslexikon och talsyntes.
PictureMyLife gör det enkelt för alla att kommunicera oavsett ålder och förmåga, med några knapptryckningar laddar man upp bilder, filmer och texter och delar livet med de som man bjuder in.

Produktbilder

Behov och nytta

Med PictureMyLife kan huvudpersonen dela sina upplevelser och ta del av vänners och familjens upplevelser. En bild säger mer än ord. Utifrån sin förmåga kan man ta bilder, videofilmer, skriva text eller använda bildbaserna för att förmedla vad man gör, hur man mår, etc. Man kan kommunicera med sina vänner på ett säkert sätt, utan att riskera nätmobbning, då man vet vilka som är inbjudna att läsa och göra inlägg i Dagboken. ”Från utanför till Internet. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett funktionsförmåga” (PTS), PictureMyLife bidrar till det genom en användarvänlig plattform.

Exempel på produktimplementering

PictureMyLife används på förskolor, skolor, daglig verksamhet och boenden. I er region används den på flera skolor men inget boende ännu.
Så snart Corona-krisen är över kommer vi att starta ett pilotprojekt i Kungsbacka på både somatiskt äldreboende och demensboende.

På Danvikstulls dagliga verksamhet i Stockholm har man använt PictureMyLife under fyra år, bifogar länk till när Liisa Keshmiri föreläser på konferensen Daglig verksamhet 2019 

Länk till föreläsning (kort version) 
Länk till föreläsning (hela föreläsningen + inledning där jag visar hur dagboken fungerar)

  • Vi har tvåstegs-inloggning, antingen med Freja eID eller engångs pinkod
  • När inlägg skickas till server är det krypterat och det lagras på ett webbhotell i Sverige.

Prenumerationstjänst

  • privatpersoner betalar 95 kronor/månad, dras via kort och DIBS/Nets
  • boenden och verksamheter faktureras en gång per år, 1500 kronor/dagbok/år
  • kan förskrivas som personligt hjälpmedel

Länk till webbshop 

Kontakta förskrivare av hjälpmedel

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Fyra kvinnor är grundare av företaget, en av grundarna har en son med Downs syndrom vilket gav idén till en digital dagbok som ersätter den handskrivna kontaktboken.

Rulla till toppen