Moxiam

Moxiam

Nuvarande status

Produkten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Moxiam förbättrar vardagen för äldre, anhöriga och vårdgivare genom att skapa insikter om äldres beteende. Till skilnad från larm, analyserar Moxiam rörelsemönster för att så tidigt som möjligt upptäcka hälsoförändringar för att i stället föregå och undvika larm. Moxiams sensorer sitter i hemmet och är inte baserad på att användaren ska se till att den äldre ska komma ihåg att ta på sig det och batteritiden är minst 1 år vilket gör att underhållet är minimalt. Sensorerna stör inte den personliga integriteten eftersom dom inte ser vad personen faktiskt gör utan bara var personen är i hemmet.

Produktbilder

Behov och nytta

Trygghet för den äldre att någon märker om en olycka inträffar, oberoende av om personen har en larmknapp tillgänglig och om personen kan trycka på den

Trygghet för den närstående eftersom denne kan använda Moxiam för att se om rörelsemönstret är normalt

En bättre relation mellan närstående och äldre eftersom den närstående behöver oroa sig mindre, och istället har tid att vårda relationen

En effektivare individualiserad äldrevård där rätt vård ges vid rätt tidpunkt – högre kvalitet med samma resurser

Exempel på produktimplementering

Det finns inga exempel på produktimplementering.

  • Användardatan ligger i en avgränsad miljö med strikta säkerhetssystem för tillgång till datan

  • Åtkomst av datan är lösenordskyddad

  • Trafiken för åtkomst av data är krypterad mellan Moxiams mjukvarumiljö och systemet i den äldres hem

  • Tillstånd begärs för insamling och användande av användardata

  • Löpande månatlig avgift.

Online på www.moxiam.com, eller genom vissa kanaler såsom omsorgsportalen.

Alternativt genom integratörer som integrerar Moxiam till en vårdgivares krav och system

Länk till hemsida

Om företaget

Moxiam består av 5 personer med blandad erfatenhet från affärs- och teknikutveckling inom vård, IT och telecom. Därtill finns ett utvecklingsteam som utanför SmartHome4u Sweden stärker upp med extra utvecklingsresurser vid behov.

Rulla till toppen