DigiCare Anhörigstöd

DigiCare app och hemsida

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

DigiCare Anhörigstöd är ett digitalt anhörigstöd, i form av en app, för att förbättra kontakten mellan anhöriga, brukare och personal inom vård och omsorg.

Appen är uppbyggd av i dagsläget 13 moduler för kommunikation med sekretess samt enklare processtöd. Respektive verksamhet väljer vilka moduler som ska användas. Exempel på moduler är meddelanden, dagbok, anslagstavla, avboka hemtjänstbesök, matsedel och beställning, dagrapporter, boka anhörigkonsulent.

Exempel från test av DigiCare Anhörigstöd på ett demensboende i Stockholms stad: 87% av anhöriga känner sig mer delaktiga och informerade, 80% av personalen upplever förbättrad kontakt med anhöriga, 48% att de har sparat tid med appen.

Produktbilder

Behov och nytta

DigiCare Anhörigstöd förenklar och förbättrar kommunikationen mellan anhöriga, brukare och personal och bidrar till ökad delaktighet och trygghet.

Exempel från test av DigiCare Anhörigstöd på ett demensboende i Stockholms stad: 87% av anhöriga känner sig mer delaktiga och informerade, 80% av personalen upplever förbättrad kontakt med anhöriga, 48% att de har sparat tid med appen.

Exempel på produktimplementering

Det finns inga exempel på produktimplementering

  • Individuell autenticering (Bankid för brukare och anhöriga) för att säkerställa att rätt brukare har tillgång till rätt data.
  • Inget data lagras lokalt i enheten
  • Kommunikationen är krypterad
  • Inget data lagras utomlands.

Prenumerationsmodell.

Under Corona-krisen (våren och sommaren 2020) får verksamheter inom vård och omsorg använda DigiCare Anhörigstöd helt fritt utan förbindelser.

Vi söker även verksamheter som är intresserade att testa.

Nordic DigiCare AB

DigiCare finns för Android och iPhone och går att ladda ner från Google Play och Apple AppStore.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

DigiCare är ett företag inom ehälsa och digitalisering.
Vår produkt DigiCare Anhörigstöd ger ökad delaktighet, trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen genom att förenkla och förbättra kommunikationen mellan äldre, anhöriga och utförare. Vår app ger den äldre och dess anhöriga tillgång till relevant information, kommunikationsvägar och tjänster. Utförare får ett effektivare arbetssätt, höjd servicenivå, positiva budgeteffekter samt högre kund- och personalnöjdhet.

Kategori

Rulla till toppen