Bano vändbar toalett

Bild på den vridbara toaletten Bano.

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

En unik och innovativ toalett som är vändbar 290 grader och samtidigt elektriskt höjdjusterbar. Istället för att brukaren måste anpassa sig till badrummet, anpassar badrummet sig efter brukaren. Det ger brukaren en ökad trygghet, ökad självständighet och ökad värdighet. Toalettsitsen vänds enkelt runt med hjälp av en utlösningsmekanism som är integrerad i toalettens WC-stödhandtag varifrån även höjdjusteringen styrs. WCstödhandtagen kan fällas upp och ner. Ryggstödet och toalettsitsen kan lätt tas bort i samband med rengöring.

Produktbilder

Behov och nytta

På grund av toalettens flexibilitet ökar möjligheterna för brukaren att vara delaktig eller till och med självständig i förflyttningar inne i badrummet. Vårdpersonalen kan undvika tunga lyft och dåliga arbetsställningar eftersom toaletten kan anpassas efter brukarens behov.

Exempel på produktimplementering

Produkten har ännu inga exempel på produktimplementering.

  • Vi sparar inte användardata och personuppgifter.

Det är en engångskostnad.

Produkten finns att köpa direkt från Bano Sverige AB.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Bano utvecklar, designar och producerar funktionell badrumsinredning riktad till vårdboenden och sjukhus. Parallellt deltar företaget i forskningsprojekt som syftar till att ta fram nya och innovativa välfärdsteknologiska lösningar. I det senaste forskningsprojektet utvecklades den nya vändbara toaletten.

Rulla till toppen