Nattuggla

Nattuggla

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Nattugla er et fremtidsrettet smart kamera for digitalt tilsyn. Det er mulig å ha planlagte tilsyn, kontinuerlig tilsyn og tilsyn ved alarm. Tilsyn er anonymisert

Følgende alarmer kan aktiveres.
Høy lyd / rop om hjelp
Fall
Oppreist i seng
Ut av seng
Forlater stol

 

***
Under utvikling – kommer snart
Ut av rom
Kommer inn i rom
For lenge ute av seng
Gruppetilsyn
Vakttavle

All ny funksjonalitet vil komme som en SW oppgradering, der du kan velge hvilke funksjoner du ønsker å ta i bruke.

Nattugla kan integreres i helseplattformer.
Les mer på Nattugla.no/sv

Produktbilder

Behov och nytta

Med Digitalt tilsyn vil brukerne kunne bo lengere hjemme og fremdeles være trygg og godt ivaretatt av helsepersonell.

Exempel på produktimplementering

Hjemmetjenesten i flere kommuner.
Institusjoner i flere kommuner.

  • Produkten/tjänsten hanterar inte personuppgifter

Nattugla har en engangskost og et månedlig abonnement som inkluderer Telia simkort med 20GB data og drift av alarmer.

Zafe Care Systems AB Telefon +46 10 209 62 10
www.zafe.se

Hepro.no Telefon +47 46 74 55 55

Länk till webbutik:
https://nattugla.no/sv/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Vi er et Nord-Norsk selskap med egenutviklet teknologi for velferdsteknologi og videomøter.
Hovedkontoret er i Tromsø og vår utviklingsavdeling er lokalisert her.

Rulla till toppen