Medixine Online och Medixine Suite

Medixine hemsidan

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr

Länk till broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Medixine Online är en lättmanövrerad webbaserad lösning för patient-vårdansvarig kommunikation och uppföljning av patientens mående och framsteg i vårdprocessen med hjälp av avancerade frågeformulärer.
Medixine Suite tillhandahåller marknadens bredaste funktioner för den digitala vården av olika typer av diagnoser. Medixine Suite innefattar både effektiva digitala kommunikationskanaler, frågeformulärer, automatisk egenmonitorering och lättanvända stöd för hälso- och sjukvården. Med Medixine Suite har vårdorganisationen de rätta verktygen att prioritera och effektivisera patientarbetet och erbjuda patientspecifik vård snabbt och smidigt för olika typer av patienter.
Båda produkterna innefattar både en patientportal, hälsovårdens portal och administratörens portal.
Vilken produkt som väljs beror på de specifika funktionella kraven hos kundorganisation.
Medixine stödjer med sina partners också kundanpassningar och integrationer med andra stödsystem på ett flexibelt och smidigt sätt.

Produktbilder

Behov och nytta

Personer loggar in i tjänsten via säker autentisering ( t ex bank-id).

Med Medixines lösning kan personen 24 timmar om dygnet ställa frågor och få svar via Medixines chat och säkra meddelanden och på det sättet få trygghet i att personens situation tittas på och följs upp. Med hjälp av notifieringar och påminnelser kan personen få meddelanden när mätvärden avviker från det normala och ta emot instruktioner från hälsovården om nästa steg.

Medixines lösningar stödjer automatisk dataöverföring från medicinska instrument men möjliggör också hämtning av data från aktivitetsmätäre ( t ex Garmin) för att komplettera vyn om patientens hälsa. Personen kan ha kommit överens om målvärden tillsammans hälsovården för den specifika vårdperioden och personen kontaktas om vården inte framskrider som det är tänkt.

Medixines patientportal ger möjligheter för personens och dennes anhöriga att aktivt deltaga i vårdprocessen genom att utnyttja de kommunikationskanaler som erbjuds och också ge återkoppling till det vårdprogram som skräddarsytts för personen. Personen kan också ta del av de coachingmeddelanden som hälsovården har möjlighet att ge denne om t ex bra tips gällande en viss diagnos eller allmänna råd och goda erfarenheter från andra personer som har samma diagnos.

Exempel på produktimplementering

Medixines lösningar används både i den offentliga och privata hälso- och sjukvården inom Norden och i övriga Europa. Generellt upplever våra kunder att införandet av Medixine Online och Medixine Suite har varit smidigt.

Medixine Online och Medixine Suite är en rollbaserad lösning. Bara den information som behövs för arbetet som patientansvarig eller administratör är synlig för personen i den rollen. Våra lösningar är fullt GDPR-kompatibla och vi hanterar personuppgifter som stöd för kundorganisation och upprätthåller inte egna register. Vi kan gärna skicka vår dokumentation om hantering av användardata och personuppgifter.

Vår prissättningsmodell är licensavgift per månad. I de flesta fall ingår också införandeprojekt. Licensavgiften kan baseras antingen på antalet hälsovårdens användare eller aktiva patientanvändare.

Kontakta sales@medixine.com så väljer vi rätt partnermodell för er. Vi erbjuder tjänsten till organisationer som erbjuder hälsovård och till deras användare. I dagsläget erbjuder vi inte tjänsten direkt till konsumenter.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Medixine Ltd tillhandahåller digitala lösningar för hälsovård-patient kommunikation och för heltäckande digital vård av hälso- och socialvårdens patienter och kunder. Medixine Ltd är ledande inom connected care och har varit aktiv inom verksamheten sedan år 2000. Medixine Ltd finns idag i 7 länder och vi betjänar över 2,5M individer med våra digitala lösningar.

Rulla till toppen