Mat-Musik-Minnen

Bild på appen, upplevelsealbum av minnenas meny

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

I appen Mat-Musik-Minnen har en metod arbetats
fram för att med stimuli kopplat till mat och musik
underlätta för äldre och/eller demenssjuka personer att minnas. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln fungerar
som ”minnesväckare” samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen som personen annars kanske
inte skulle kunnat locka fram. Webbappen finns på www.matmusikminnen.nu och bygger på tio teman med förslag på samtalsämnen, aktiviteter, musik och bilder.

Produktbilder

Behov och nytta

Appen Mat-Musik-Minnen är ett interaktivt och praktiskt verktyg för personal och anhöriga som bygger på reminiscens. Upplevelser från förr kan vara väl gömda hos den som har en demenssjukdom, men de finns länge kvar i det fördolda. Med hjälp av så kallade ”triggers” eller ”igångsättare” väcks sinnena till liv. Det kan vara bilder, musik, föremål, smak och dofter som hjälper till att återuppleva minnen. Då ökar också välbefinnandet och livskvaliteten, och det blir lättare att kommunicera.

Exempel på produktimplementering

I appen finns bilder, ljud och musik som kan påminna äldre och demenssjuka personer om flydda tider och leda in på samtal kring sådant som de fortfarande minns och kan relatera till.
– Ibland kan personal eller närstående ha svårt att hitta samtalsämnen. Appens bilder och teman kan då vara en hjälp, säger Malin Rosdahl, en av Alingsås kommuns samordnare av frivilligverksamhet och aktiviteter inom äldreomsorgen.
Mat-Musik-Minnen är även en aktivitet som daglig verksamhet genomför och kopplar ihop personer med IF som har en arbetsuppgift genom att arbeta med webbappen inom äldreomsorgen.

  • Appen hanterar ej personuppgifter

Webbappen Mat-Musik-Minnen är kostnadsfri. Kan ses på www.matmusikminnen.nu

Webbappen Mat-Musik-Minnen är kostnadsfri. Kan ses på www.matmusikminnen.nu

Kontakt

Länk till hemsida

Hem

Om företaget

Hushållningssällskapens samlade kompetens består av rikstäckande regionalt baserade, fristående och kunskapsbaserade organisationer som bildades i slutet av 1700-talet. Hushållningssällskapen har genom åren verkat för att utveckla och stimulera företagandet på landsbygden och främja en god livsmiljö i staden och på landet. Det finns 16 Hushållningssällskap i landet och ca 800 medarbetare. Hushållningssällskapens konsulter arbetar inom verksamhetsområdena Lantbruk, Landsbygd, Mat och Miljö. Hushållningssällskapen har cirka 35 000 medlemmar.

Hushållningssällskapet har både djup och bred kunskap inom hälsa genom sina matkonsulter. Samtliga med akademisk utbildning och lång erfarenhet inom området. Inom ämnesområdet Mat vill Hushållningssällskapen stimulera till hållbara och hälsosamma livsmedelsval. Det gör man genom att förmedla kunskap inom områdena mat, hälsa och miljö. Insatserna kan lika gärna handla om projekt som utbildningar med t.ex. föreläsningar, seminarier, utbildningar och utställningar. Teori varvas gärna med praktisk matlagning, experiment och provsmakning. Informationen baseras på Nordiska näringsrekommendationer och de svenska matråd som innebär bra mat både för hälsa och miljö.
Att arbeta med beteendeförändring genom att utveckla innovativa, intresseväckande, digitala verktyg har varit en stor del av arbetet de senaste åren. T ex har appar, filmer, poddar och hemsidor utvecklats för olika verksamheter. Större projekt som genomförts är t ex Fokus Matglädje, MAT-EKO, Mindrematsvinn.nu, MatStart, MatGlad, MatGlad-helt-enkelt, TAKK-för-maten, GoGlad och MatFröjd. Kopplat till dessa projekt har ofta studiematerial och annat material tagits fram för att ytterligare öka användningen och sprida projektens resultat till olika grupper.

Rulla till toppen