KASAM Portalen

skärmdump på tjänsten dimh

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden. 

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Portalen är byggd baserad på en innovations upphandling genomförd av SKR och 8 pilotkommuner där ett ett långt och intensivt testbädds arbete har utmynnat i en portal med funktioner- tjänster och innehåll som:
– minskar utanförskap
-ökar deltagandet i den demokratiska processen
– ger brukaren verktyg för att på egen hand klara sin vardag bättre
– ökar den digitala kompetensen och digital inkludering.
– har inbyggt översättnings verktyg
– innehåller planeringsverktyg för din dag med ljud, bild, tal och texthantering
– aktiv guidning på valfritt språk för anskaffande av BankID, myndighetskontakt m.m.

Ambitionen är att skapa en mötesplats med mervärden för alla som har intresse inom området KASAM där samtliga parter i samhället samverkar.

Målbild
Agenda 2030
Minska utanförskap
Stötta demokratiska processen
Digital inkludering
Integration i samhället
Minska belastning på offentlig sektor
Öka livskvalitet

Produktbilder

Behov och nytta

Tillgänglighet:
Användaren definierar vid inloggning i portalen vilket språk, andra stöd som behövs t.ex vid nedsatt syn m.m., intressen eller annat som är viktigt för användaren. Härvid anpassar portalen sig och ger användaren möjlighet att ta del av innehållet i portalen såsom utvalda appar baserat på personliga val, aktiva guider för att skaffa bank ID, kontakta myndigheter m.m.

Planera dagen:
Ett planeringsverktyg med stöd för ljud, bild, video samt text.
Aktiviteter kan presenteras i veckovy eller löpande.

Allmänna nyhetsflöden:
Allmänna nyheter skrivs om till lättförståeligt format på önskat språk.

Information från myndigheter/kommuner:
Information som presenteras i ett lättförståeligt format på valfritt språk ger större möjligheter att delta i samhället

Utanförskap:
Händelser & event som arrangeras av kommuner eller civilsamhälle presenteras i ett lättförståeligt format på valfritt språk med möjlighet att genom en knapptryckning integrera i planering för min dag. Information om fysisk tillgänglighet eller andra stöd på plats för eventet visas i eventet.

Förslag till dig:
Användaren får baserat på intresse och förmåga appar och tjänster som löpande uppdateras i portalen.

Exempel på produktimplementering

Linköpings kommun och Tierps kommun.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Beroende på engagemang finns olika modeller:
– Partnerskapsavtal med högt deltagande där finansiering överenskommes parterna mellan löpande under utveckling
– Månads abonnemang med fri tillgång till basutbud för samtliga användare i utvald grupp
– Licenser

Kontakt kan tas med företaget via hello@di-mh.com.

Övriga kontaktuppgifter hittas på webbplatsen: Kontakt – Dimh (di-mh.com)

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Dimh är en verksamhet med mångårig erfarenhet av meningsfull digitalisering med inslag av gamification inom området omsorg & hälsa.
Vi har egna resurser för hela skapandeprocessen av en ny produkt/tjänst. Från idé till produktifiering och lansering.
Vi arbetar ofta med forskare eller vårdpersonal som har önskemål om förbättringar i vardagen baserat på verksamhetsbehov.
Några av våra kunder är SKR – Linköpings Kommun – Karolinska – Göteborgs universitet – Mind – Sahlgrenska – Malmö stad

Rulla till toppen